facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Bytovou politiku musí řídit jedna instituce

29 Listopad 2012 Tisk PDF

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dnes na své schůzi přijal na návrh poslankyně Lenky Andrýsové usnesení, kterým pověřil předsedkyni dozorčí rady SFRB Zdeňku Horníkovou, jednáním s ministrem životního prostředí a s ministrem pro místní rozvoj ohledně spolupráce na programech týkajících se podpory revitalizace bytového fondu ČR. Cílem je zvýšit komplexnost rekonstrukcí a maximálně snižovat energetickou náročnost budov.

Jde o koordinaci spolupráce obou fondů ministerstev (SFŽP a SFRB) především na programu Nová zelená úsporám a Nový panel. „Toto usnesení jsem navrhla z důvodu kompetenční roztříštěnosti jednotlivých podpor bydlení. Systém se stává příliš složitým pro konečného zájemce o podporu. Ideálním řešením je proto právě koordinovaná spolupráce obou resortů.“ vysvětluje Lenka Andrýsová.

Podpora v oblasti bydlení je poskytována více úřady a problémem je právě nedostatečná koordinace a evaluace všech nástrojů bytové politiky a taktéž jejich nízká časová stabilita. Mnohé programy byly vyhlášeny jen na omezenou dobu a jejich poskytování kvůli nedostatku finančních prostředků předčasně skončilo nebo se výrazně omezilo. Právě toto nestabilní prostředí má velmi negativní vliv na potenciální příjemce podpor zvláště v oblasti plánování investičních aktivit.

Závěrem navrhovatelka Andrýsová uvádí: „Ministerstvo pro místní rozvoj je zodpovědné za státní politiku bydlení. Mělo by tedy zajistit institucionálně a finančně stabilní systém podpor. K tomu však musí disponovat koordinační rolí všech aktivit v této oblasti. Z toho důvodu velmi vítám dnes výborem přijaté usnesení.“

 
Joomla SEO powered by JoomSEF