facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Elektronické faktury ušetří statisíce

21 Listopad 2012 Tisk PDF

Od 1. ledna 2013 si budou elektronické a papírové faktury zcela rovné. Je to jeden z důkazů, že tato vláda snižuje byrokratickou zátěž obyvatel. Díky novele zákona o DPH totiž už nebude muset být elektronická faktura opatřena elektronickým podpisem ani elektronickou stopou, ani nebude nutné zasílání řešit systémy elektronického přenosu dat (EDI). Tím se celý proces fakturace pro mnoho firem zjednoduší.

Tato novela zákona o DPH je transpozicí evropských směrnic, které upravují pravidla fakturace, vystavování a uchovávání dokladů a hlavně zrovnoprávňuje elektronické doklady s listinnými. Jde o zjednodušení pravidel, které přinese snížení administrativní zátěže, jak pro podnikatelskou sféru, tak pro veřejnou správu (správce daně).

Použití elektronické faktury již nebude záviset na konkrétních technologiích, ale na zachování vlastností elektronických originálů dokumentů, jakými jsou věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového dokladu a čitelnost, od vystavení až do ukončení archivační doby. Podnikatelé musí však doložit tzv. auditní stopu čili prokázat, že k plnění v uvedené výši skutečně došlo.

Dokumenty v elektronické podobě a práce s nimi výrazně snižují nadměrnou byrokracii a jejich využití v běžných obchodních vztazích je efektivní a přináší řadu výhod.

Poslanecká sněmovna tuto novelu schálila dne 26. září 2012 jako sněmovní tisk č. 733. Nicméně v Senátu byl přijat pozměňovací návrh vztahující se k sazbám DPH a návrh byl poslanecké sněmovně vrácen. Budeme jej tedy znovu mít na programu schůze v prosinci.

Více ZDE.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF