facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Elektronizace daňových podání

08 Listopad 2011 Tisk PDF

V rámci druhého čtení zákona o zřízení jednoho inkasního místa jsem spolupředložila pozměňovací návrh, který umožní plné zrovnoprávnění elektronických daňových dokladů  s těmi papírovými. Návrh vychází ze směrnici Rady 2010/45/EU a odráží současný trend elektronizace ekonomických a fakturačních agend, zejména pokud jde o upravení “náležitostí” daňového dokladu v elektronické podobě. 

Elektronické daňové doklady mají několik unikátních vlastností, díky kterým je možné ve velké míře omezit daňové úniky na DPH i dani spotřební, zajistit transparentnost veřejných zakázek a obecně odstranit některé byrokratické a nákladné postupy, které dnešní svět papírových dokladů stále ještě ve velké míře způsobuje.

Věřím, že tím dosáhnem úspor výdajů ve veřejném i soukromém sektoru a v konečném důsledku bude naše země konkurenceschopnější, což bude mít kladný dopad na naši pozici vůči okolním státům regionu střední Evropy.

Jedná se věcný záměr, který sdílí i Ministerstvo financí. Nicméně je nutno text legislativně-technicky upravit tak, aby při praktickém využíití nedocházelo k pochybnostem. Ministr Kalousek proto včera na plénu Poslanecké sněmovny přislíbil, že neprodleně předloží expertně zpracovaný legislativní návrh, který bude směřovat ke stejnému cíli. A předloží ho do legislativního procesu tak, abychom zvládli datum účinnosti k 1. 1. 201, jak bylo i námi zamýšleno.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF