facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Evropská občanská iniciativa očima naší stážistky

12 Duben 2012 Tisk PDF

Evropská jízdenka do neznáma

Prvního dubna 2012 jsme byli svědky nového, respektive průlomového rozjezdu evropské lokomotivy, která do všech dvaceti sedmi zemí přiváží hodnotnou novinku v podobě Evropské občanské iniciativy. Workshop, konaný k této tématice v Evropském domě v Praze, byl předznamenáním blížícího se času pro vyjetí evropského zrozence. Abychom společně pochopili jednotlivé principy fungování, je zapotřebí pomyslně nastoupit a vnímat jednotlivé mechanismy, díky kterým je schopna pohybu vpřed. Koleje, které jsou už dávno vytyčeny, pocházejí z dílny Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

Na počátku celého procesu je důležité přijít s evropským problémem, který spadá do kompetencí výhradně Komise a zároveň je slučitelný s Listinou základních práv. Do celé funkčnosti tohoto aparátu musíme zmínit další kritéria, která už tak jednoduše nezní. V tomto evropském problému, chce-li být předložen Komisi, je zapotřebí aktivita přinejmenším jednoho milionu občanů Evropské unie z nejméně sedmi států celkového počtu. Zde je důležité poznamenat, že ani při úspěšném přijetí žádosti, nemají iniciátoři vyhráno. Na půdě Evropského parlamentu může dojít k zablokování tohoto bodu jinými státy, kteří vidí problém jinou optikou. Stručně řečeno Evropská občanská iniciativa se snaží svou nadnárodní povahou určovat agendu zatím jedinečnou formou participace občanů na moderní demokracii. Jsme tedy současně svědky implementace přímé demokracie do struktur EU.

Pokud se vrátíme k numerickému vyjádření, přesněji tedy k milionu participujících lidí EU, není od věci uvést způsob sbírání podpisů. Prvním způsobem je forma klasická, v listinné podobě, kde se podpis zainteresované osoby vyžaduje, druhá forma je evidována elektronicky, přičemž ke sběru postačí informace o totožnosti. Pro mne tu však zákonitě vyvstává otázka, nakolik je záměr této iniciativy použitelný a zda nastavená pravidla jsou pro budoucí iniciátory zvolena tím nejlepším způsobem. Ruku na srdce….bez lidu není demokracie.

Abych nezůstala příliš při zemi, chci uvést, že celý projekt má moji plnou podporu a samotné Evropské iniciativy si velmi cením. Je však zapotřebí nastavit správným směrem výhybky ve formě vhodných a věcných mechanismů, kterým bude z mého pohledu předcházet několik oprav v železničním depu. Evropské občanské iniciativě se vší počestností přeji hladký rozjezd, vítr v zádech a hlavně zkušeného strojvedoucího.

Bc. Petra Prchalová 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF