facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Fakta, která zazněla na kulatém stolu k Jesenicku.

22 Březen 2013 Tisk PDF


1. Únorová nezaměstnanost v okrese Jeseník je 13,7%. Celkem nezaměstnaných je 4026. Nabízí se pouze 31 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo připadá 130 uchazečů. V Olomouci je to 40, v Šumperku 25, v celém Olomouckém kraji 35. Velká nezaměstnanost připadá na lidi pouze se základním vzděláním. V některých městech je nezaměstnanost vyšší než 13,7%. Jedná se o Javorník (18%), Hanušovice (19,2%).

2. Lesy České republiky a jejich politika nejsou nastaveny tak, aby podporovaly kraje jako Jesenicko.

3. Existuje řada strategických dokumentů pro Jesenicko. Starostové s nimi ale nepracují.

4. Situaci by zlepšila dopravní dostupnost. Vzdálenost státní správy podle starostů též nepodporuje místní podnikatele.

5. MPSV bude přispívat až 15.000 Kč na veřejně prospěšné práce. MPSV zaměří podporu i na zaměstnávání mladých do 30 let. Zaměstnavatel může získat dotaci až 24.000 Kč. Celkem na dotační politiku zaměstnanosti má MPSV vyhrazeno 7,7 mld Kč.

6. Úřad práce má v plánu podpořit: 380 veřejně prospěšných míst dotací ve výši 16 800 000 Kč, 180 společensky účelných míst dotací ve výši 9,5 miliónu Kč a 30 společensky účelných míst určených pro uchazeče o zaměstnání za účelem samostatně výdělečná činnost dotací ve výši 1,5 miliónu Kč.

7. Úřad práce také bude podporovat projekty a programy, které se zaměří na vzdělávání, nebo na projekt Zpět do práce a na projekt praxí pro mladé do 30 let.

8. Starosta Bílé Vody zmínil, že u něho v obci pouze 3-4 lidi pracují v oblasti, která není financována z veřejných rozpočtů.

9. Mladým chybí vize. Neví, co chtějí, a neví, kde se uplatnit. Nemají vzory.

10. Podvýbor pro vězeňství nepodporuje zachování věznice ve Vidnavě.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF