facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Fakta o ACTA

03 Únor 2012 Tisk PDF

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA, Obchodní dohoda proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy americkými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými) je kontroverzní vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví. Iniciátory dohody byly v roce 2006 Japonsko a USA, světově nejvýznamnější držitelé práv k duševnímu vlastnictví.

ACTA si klade za cíl bojovat proti šíření nelegálních kopií a padělků, ať už jde o záznamy hudebních či filmových děl, falšované léky, napodobeniny značkových oděvů, elektroniky či jiné formy nelegální výroby.

Rada EU odsouhlasila dohodu ACTA na setkání ministrů zemědělství a rybolovu dne 15. prosince 2011 (za ČR se účastnili ministr zemědělství Petr Bendl a jeho náměstek Juraj Chmiel). Nyní se čeká na schvalovací proces na plénu Evropského parlamentu. Protože dohoda počítá i s trestněprávními prvky, budou ji muset ratifikovat i jednotlivé členské státy. Tyto schvalovací procesy budou probíhat paralelně a nezávisle na sobě na úrovni všech členských států EU, včetně ČR, jakož i dalších smluvních států dohody. V praxi nicméně bude nutné koordinovat ratifikační proces mezi EU a jejími členskými státy s ohledem na smíšenou povahu dohody podle práva EU.

ACTA podepsalo dne 1. října v Tokiu 8 zemí USA, Austrálie, Kanada, Japonsko, MAroko, Singapur, Jižní Korea. Dne 26. ledna 2012 ji na ceremonii pro EU na ministerstvu zahraničí v Japonsku, podepsali zástupci EU a celkem 22 členských zemí. Nepodepsali Německo, Holandsko, Slovensko, Kypr a Estonsko, které údajně čekají na dokončení příslušných vnitrostátních procedur. Za ČR ji podepsala velvyslankyně ČR v Japonsku Kateřina Fialková na základě Usnesení vlády č. 825 ze dne 9.11.2011, přičemž z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.

V reakci na podpis ACTA Evropskou komisí rezignoval na svoji funkci její hlavní zpravodaj v Evropském parlamentu Kader Arif. Svou rezignací chtěl upozornit na to, že ACTA byla od počátku projednávána bez zapojení občanské společnosti a že snahou Evropské komise bylo dohodu schválit ve zrychleném procesu. Evropský parlament má analýzu, která říká, že smlouva ACTA je špatná a doporučuje poslancům, aby ji neschválili.

Dohoda je otevřena k podpisu do května 2013 a nabude účinnosti 30 dnů od data, kdy šestá země uloží listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení u depozitáře, kterým je Japonsko.

TEXT DOHODY ZDE.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF