facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Jak probíhal seminář o lobbingu očima stážisty? Aneb kritika se někdy hodí.

06 Listopad 2012 Tisk PDF

 

V pondělí 29. října se v prostorách budovy Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář k návrhu zákona o lobbingu. Záštitu nad ním převzala poslankyně Lenka Andrýsová, která si vzala i úvodní slovo. Uvedla, že je nutné bojovat za regulaci lobbingu a za to, aby nenarůstala nedůvěra vůči politice. Ačkoli daný návrh má již přes 200 připomínek v rámci mezirezortu, na všech přítomných bylo vidět, že danou situaci chtějí změnit. Své nápady ke zdokonalení zákona o lobbingu si nenechali pro sebe, naopak je v průběhu semináře mezi sebou diskutovali a snažili se přijít na to, co by bylo nejlepším řešením.


Jak to na každé konferenci bývá, dochvilnost je největším nepřítelem člověka. Hosté se začali shromažďovat teprve deset minut před začátkem a organizátoři tak netrpělivě vyhlíželi hlavní panelisty. Do sálu zavítali zástupci neziskových organizací, například Inventury demokracie nebo Ekologického právního servisu. Nechyběli ani reprezentanti vysokých škol. Nakonec bylo všechno připraveno, účinkující na svých místech u „kulatého“ stolu, a tak nic nebránilo tomu, aby se mohlo začít.

Celou akci moderoval Radomír Špok z Institutu pro evropskou politiku. Po úvodním slově Lenky Andrýsové se mikrofonu chopil první panelista, a to Milan Kryštof Čech z Úřadu vlády za navrhovatele zákona. Dále zde vystoupil Martin Fadrný z Ekologického právního servisu a Martin Hoferek z asociace Public affairs agentur ČR. Svou návštěvou poctil seminář i Američan Thomas Susman, který ve své zemi působí jako lobbista a zdůraznil, že je na svou práci hrdý.

Druhou částí semináře, dle mého názoru nejpřínosnější, byla diskuze. Všichni účastníci měli prostor vyjádřit se k samotnému návrhu zákona o lobbingu. Po představení jednotlivých paragrafů začal kolotoč otázek a odpovědí. Většina diskutujících se shodla na tom, že v daném návrhu chybí důležitá věc, a to povinnost lobbistů zasílat reporty ze svých schůzek. Ve zkratce: kdo s kým, kde a o čem. Nikde to není jasně uvedeno. Ačkoli pan Kryštof Čech měl pro vše rychlou odpověď a nějaký argument, i tak zůstalo několik oblastí nedořešeno. Například rovněž to, proč má být za přestupek vymáhána tak vysoká pokuta. Podle některých by to mohlo vyřešit odstupňování částky v závislosti na prohřešku.

Osobně snahu vlády velmi vítám. Zatím se však jedná pouze o předlohu, která dozná řady změn. Vládě úkol vyvážit požadavky na transparentnost s minimální administrativní náročností nezávidím. Jsme ovšem stále v průběhu, kdy se návrh tvoří. Doufám, že všichni tuto unikátní příležitost využijeme tak, abychom vládě mohli doporučit vylepšení předlohy, která by fungovala a která by ztransparentnila vytváření zákonů a pravidel, kterými se v naší zemi musíme řídit, a neodradila občany od toho, aby kontaktovali své zástupce a sdělili jim své postoje a názory vůči zákonům.“ dodává k návrhu Lenka Andrýsová.

Na návrh zákona o lobbingu už se sesypaly dvě stovky kritických připomínek. Není to malé číslo, proto bylo třeba se na celý problém podívat důkladněji. A právě to umožnil daný seminář. Odborníci z praxe poskytli své cenné rady a návrhy na zlepšení, které je třeba brát v úvahu. Doufejme, že Úřad vlády nedostatky doplní a Česká republika tak brzy budeme mít kvalitní zákon o lobbingu. Kritika tedy není nic špatného. Právě naopak. Je to pomoc, bez které bychom také mohli mít před sebou zákon plný nepochopení.

Autor: Petra Fabiánová

 
Joomla SEO powered by JoomSEF