facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Jak vidí politické strany náš venkov

08 Květen 2010 Tisk PDF

Třetí část odpovědí zástupců politických stran na otázky týdeníku Zemědělec před květnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tentokrát na otázku: Jak se díváte na rozvoj venkova a údržbu krajiny, je pro budoucnost našeho venkova zásadní rozvoj produkčního zemědělství a je účelné podporovat z druhého pilíře společné zeměděské politiky EU (SPZ) i nezemědělské aktivity na venkově?

Lenka Andrýsová (Věci veřejné): Chtěla bych upozornit na jeden zásadní problém, a to je vysidlování venkova. Lidé se z venkova stěhují hlavně kvůli práci, proto bychom měli podpořit hlavně rozvoj pracovních příležitostí přímo v místě bydliště. Jde o podporu malých a středních podnikatelů, potravinářské výroby, jako je například produkce sýrů, různých džusů, přímo v místě výroby. Jak už jsem uvedla, chceme podporovat i projekt ekofarem a agroturistiky a ekoagroturistiky, aby zemědělci měli širší spektrum možností, jak se uplatnit. Myslím si, že společná zemědělská politika by měla podporovat jak přímé zemědělské produkční aktivity, tak i ostatní činnosti.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF