facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Kdy budeme mít novou Floru?

08 Březen 2012 Tisk PDF

Výstaviště Flora má dalekosáhlou historii. Pořádá se zde každoročně řada zavedených tradičních akcí. Počet hostů však již nedosahuje hodnot minulých let, kdy převyšoval počet 400 000 návštěvníků ročně. Areál zjevně již řadu let potřebuje rozsáhlou investici, která by přispěla k modernizaci a reagovala na aktuální trendy ve výstavnictví. V prosinci loňského roku jsem se obrátila na primátora Olomouce Novotného s dotazy týkajícími se výstaviště. Zvláště mne znepokojovalo, že se jeho rekonstrukce neustále odkládá.

Z odpovědi radnice lze vyčíst následující:

Rekonstrukce, která začne letos v dubnu, počítá s celkovou investicí ve výši více než 300 mil. Kč. Celý projekt je rozdělen na 3 části: 1) rekonstrukce stávajícího pavilonu A1 (rozšíření o výstavní a skladové prostory), 2) dostavba areálu – pavilon A2 (včetně restaurace a správní budovy) i 3) vybudování příjezdových komunikací včetně kapacitně odpovídajícího parkoviště. Výstavišti Olomouc se tak zvětší výstavní plocha o 1090 m2.

Ukončení stavebních prací a uvedení celého areálu do provozu je plánováno na leden 2014. Akce je z 50 % financována z  dotačních prostředků ROP Střední Morava a zbytek je kofinancován městem prostřednictvím půjčky u EIB. Zároveň je vypsáno výběrové řízení na pozici nového ředitele.

V souvislosti s opravami výstaviště bude vyhlášena řada veřejných zakázek. Ráda bych proto veřejně vyzvala občany, aby mi pomohli hlídat správnost a férovost vypsaných výběrových řízení. Kdybyste měli pochybnosti, prosím, ozvěte se mi!

Zajímá mě také to, jak město plánuje výstaviště Flora propagovat. V této oblasti shledávám nedostatky. Nemyslím, že by město mělo vydávat prostředky na inzerci v lokálním tisku. O Floře se totiž v lokálních médiích dost píše. Dnes je podstatné mít informace na internetu. Přínosem by také bylo využít moderní a levné informační kanály typu youtube nebo facebook. Chybí mi promyšlené oslovování zahraničí. Bylo by dobré vyvinout intenzivní spolupráci s velvyslanci, kteří by na Floře mohli vystavovat například květy z jejich země.

Do výstav by se měly zapojit i zahraniční subjekty, například prostřednictvím svých zastupitelských úřadů v ČR, a na květinových výstavách prezentovat květiny typické pro danou zemi. To přispěje k navýšení turistického ruchu Olomouckého kraje. Dá se očekávat i poptávka po akcích menšího rozsahu, které se budou konat v nově postavených prostorách (společenské akce, koncerty, sjezdy, sněmy či sportovní klání).

Za zvážení by stála možnost přilákání návštěvníků z jiných regionů například napojením vstupného na slevy u železničních či autobusových dopravců. Věřím, že na možnostech propagace Flory a konkrétních výstav lépe zapracuje nové vedení Flory, které se současně hledá.

Lenka Andrýsová, poslankyně Parlamentu ČR za Věci veřejné pro Olomoucký kraj

 
Joomla SEO powered by JoomSEF