facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Lobbing je třeba legalizovat

09 Červen 2011 Tisk PDF

„Zákon o lobbingu by neměl trestat lobbisty. Měl by vnést do lobbingu vyšší transparentnost a zkvalitnit také přijímané zákony,“ tak hodnotí poslankyně VV Lenka Andrýsová závěry expertních kulatých stolů na téma lobbingu. Ty by měly sloužit jako inspirace Ministerstvu vnitra v souvislosti s jeho regulací.

„Lidé vkládají do nového zákona o lobbingu velká očekávání v boji s korupcí. Lidé lobbing často kriminalizují, jenže on je v demokratických zemích naprosto legitimním nástrojem, který může zlepšovat zákony a politická rozhodnutí. Na druhou stranu ale dokáže způsobit velké výdaje veřejné správy a státu,“ zdůvodňuje poslankyně VV Lenka Andrýsová, proč se rozhodla expertní kulaté stoly o lobbingu iniciovat.

Řešení poslankyně Andrýsová vidí buď v úpravě stávajících zákonů nebo v přijetí speciálního zákona o lobbingu. Jeho cílem by mělo být  nastavit transparentní prostředí pro tvorbu legislativy a výkon některých exekutivních rozhodnutí. „Vadí mi netransparentnost při podávání a schvalování pozměňovacích návrhů zákonů. Nemáme většinou zpracovaný dopad zákonů na rozpočet, nevíme, kolik by nás nová opatření stála. Tak se může stát, že například ve fotovoltaice byl přijat zákon, na němž stát tratil 400 milionů korun,“ argumentuje poslankyně s tím, že podle průzkumů se na regulaci lobbingu shoduje veřejnost i podnikatelská sféra.

Vyšší transparentnost do legislativy by podle Andrýsové přinesla i změna v tvorbě vládních návrhů zákonů. „Většinou jsou přístupné jen vybraným lobbistům. Výjimkou byla tvorba zákona o veřejných zakázkách, kdy ministr Kamil Jankovský (VV) otevřel předlohu zákona k celospolečenské diskusi,“ uvedla poslankyně. Podle jejího názoru by bylo dobré, kdyby lobbisté byli registrovaní na jmenovitém seznamu a mohli připomínkovat vládou chystané zákony. „To by mohla být i cesta k legitimizaci jejich profese,“ říká a dodává, že se odborníci shodli na tom, aby kvůli evidenci lobbistů nevznikal nový úřad a měl ji na starosti například úřad ombudsmana.

Experti si u kulatých stolů o lobbingu kladli několik základních otázek. „Ptali se, jestli je lobbing u nás regulován, jestli po jeho omezení existuje poptávka, jakou formu by pak měla mít, kdo vlastně je lobbista a koho je možné považovat za lobbovanou osobu,“ uvedla patronka tohoto neziskového projektu, poslankyně VV Lenka Andrýsová.

Velkou roli v oblasti lobbingu hraje i odpovědnost úředníků. Ti někdy můžou podléhat tomu, že jednají v individuálním zájmu, ne ve veřejném. Ministerstvo vnitra pracuje v současné době na zákonu o úřednících. „Nemělo by být už možné, aby úředník ze státní správy přecházel pracovat pro soukromou firmu, která se snaží o veřejnou zakázku,“ dodává  poslankyně Lenka Andrýsová.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF