facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Moje olomoucká opoziční koaliční smlouva

15 Leden 2013 Tisk PDF

V Olomouckém kraji máme nové vedení, které bude rozhodovat další čtyři roky o ročním rozpočtu zhruba 4,3 miliardy korun, tedy celkově rozhodne o přibližně 17 miliardách korun. Co o plánech koalice víme? Moc ne. Koaliční smlouva je velmi střídmá co do informací o plánech, jak s prostředky kraje naloží. Programové priority jsou formulovány na 17 řádcích a myslím, že by je z fleku byli schopni podepsat i lidé z opozice. Čiší z nich nedostatečná vize a programová vyprázdněnost. Jak se 17 miliardami bude kraj hospodařit, co může občan očekávat a v čem se služby pro obyvatele zlepší, se sotva dozvíme. Kraj zkrátka bude podle politických proklamací podporovat všechno. Proto jsem se rozhodla vypracovat vlastních sedm bodů koaliční smlouvy, k nimž mě inspirovali lidé z Olomoucka a které bych si přála, aby kraj prosazoval.

1.  Nejsme krajem atraktivním pro podnikatele.

Na rozdíl od předchozích let se žádná obec z našeho kraje nedostala mezi 50 nejlepších měst pro byznys ve srovnávacím výzkumu, který zhodnotil podnikatelské prostředí ve 205 obcích a 22 městských částech Prahy. Pokud v našem kraji nejsme vstřícní pro podnikání, sotva můžeme řešit problémy narůstající nezaměstnanosti.

Bod do koaliční smlouvy:

Kraj vyhodnotí, proč poklesla atraktivnost našich měst a našeho regionu. Založí platformu z nejúspěšnějších firem a zaměstnavatelů, olomouckého CzechInvestu a CzechTradu, která bude mít za úkol vytvořit a uskutečnit plán pro navýšení konkurenceschopnosti našich měst a obcí. Kraj zpracuje doporučení pro samosprávy tak, aby byly k podnikatelům vstřícnější. Protože jedině  zdravé firmy fungující ve zdravém prostředí mohou našim občanům poskytnout zaměstnání, které zlepší naši životní úroveň.

2.  Naši podnikatelé nevyužívají znalosti a potenciálu naší univerzity.

I když máme v kraji skvělou a renomovanou Univerzitu Palackého, kde učí nejcitovanější vědci v České republice, know-how vyvážíme spíše do zahraničí. Naši podnikatelé si cestu k univerzitě našli jen ve výjimečných případech. Pokud by spolupráce kraje a univerzity fungovala, může dojít ke zvýšení zaměstnanosti a zlepšení konkurenceschopnosti našich firem.

Bod do koaliční smlouvy:

Kraj bude klást důraz na využití potenciálu Univerzity Palackého v našem regionu. Bude spolupracovat s platformou Věda v Olomouci. Pokusí se vytipovat lokální firmy, které by mohly s univerzitou komerčně spolupracovat a aktivně je osloví. Kraj má být také jednou z hlavních institucí, která bude zmiňovat, šířit a propagovat pozitivní úspěchy našich vědců, obzvláště pak fungující spolupráci s firmami.

3.  Nezaměstnanost severu

Náš kraj je prakticky rozdělen na sever a jih. Na severu se nachází regiony jako Jeseník a Šumperk, okresy s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v České republice. Mladí lidé z regionu odchází. Nevidí doma příležitost a budoucnost. Dlouhodobě neklesající nezaměstnanost prohlubuje všeobecnou skepsi. Po zrušení okresů by kraj měl být hlavním aktérem, který hájí zájmy Jesenicka a Šumperska.

Bod do koaliční smlouvy:

Kraj bude usilovat o to, aby nastartoval celorepublikovou diskuzi o přístupu k strukturálně postiženým regionům. Zpracuje strategii a plán rozvoje Jesenicka a dalších částí Olomouckého kraje. Řešení problémů bude kraj hledat ve spolupráci s podniky, které jsou úspěšné a zaměstnávají stovky lidí. Kraj bude aktivně vyhledávat investory do svých regionů a měst. Jednou z oblastí, na kterých může kraj pracovat, může být například i rozvoj česko-polských vztahů. Kraj by měl pomoci lokálním podnikatelům tak, že by nabízel jejich účast na vzájemných zahraničních pracovních návštěvách.

4.  Peníze raději na silnice než na hotely ve Vésce

V historii našeho kraje se proinvestovaly desítky miliónů na neudržitelné nebo společensky nežádané projekty, jako například podpora hotelů ve Vésce, nebo výstavba aquaparků, a to za situace, kdy je třeba investovat do výstavby silnic, nebo do kanalizace, která v některých obcích chybí. Obávám se, že dalším takovým neudržitelným projektem může být investice do vyčištění Plumlovské přehrady ve výši přes 100 miliónů korun. Otázkou je, jak dlouho Plumlovská přehrada, která se od prosince začíná postupně plnit, zůstane čistá. Hrozí, že z okolních obcí, kde stále ještě nefunguje kanalizace, bude opět do přehrady téct znečištěná voda.

Bod do koaliční smlouvy:

Nebudeme z veřejných prostředků podporovat projekty, po kterých není společenská poptávka. Budeme-li mít šanci čerpat prostředky z Evropských fondů, investujeme převážně do infrastruktury, do vzdělávání, či tam, kde chybí základní vybavení obcí, jako například kanalizace. Kraj se postará o informování občanů a o maximální udržitelnost investice, kterou jsme z našich prostředků vložili do vyčištění Plumlovské přehrady.

5. Dluhy kraje

Náš kraj zadlužily předchozí krajské vlády. Jedná se o cca 4 miliardy Kč. Každý z nás občanů v kraji dluží 6000 Kč. Ročně na úroky půjde podle odhadů až 10 % ročního rozpočtu kraje.  Tyto prostředky nemůžeme investovat do ničeho jiného, protože splácíme dluh. Kraj si například neefektivně pronajímá prostory a kanceláře, a to i přesto, že se předpokládá dlouhodobá existence krajů a že by se vyplatilo budovu pro úředníky koupit a vlastnit.

Bod do koaliční smlouvy:

Budeme přispívat ke snižování deficitu a postupnému snižování zadlužení. Kraj navrhne způsob, jak efektivně zajistit prostory pro krajský úřad a další zaměstnance kraje. Provedeme audit, který by zhodnotil efektivnost služeb, které kraj poskytuje. Tato analýza může vést k redukci neefektivních procesů. Zcentralizujeme nákup například pro záchrannou službu, kterou ze zákona zřizujeme.

6. Nedůvěra vůči krajským zakázkám

Lidé, se kterými se setkávám, nevěří férovosti krajských zakázek. O velkou újmu na důvěře se postarala právě Regionální rada pro rozdělování evropských prostředků.

Bod do koaliční smlouvy:

Pokusíme se maximálně zprůhlednit hospodaření s krajskými prostředky. Navrhneme zavedení rozklikávacího rozpočtu. Budeme na našem webu pravidelně a viditelně zveřejňovat naše investiční a dotační záměry. Zprůhledníme například také odměny, které se rozdělují mezi lékaře a zdravotnický personál záchranných služeb.

7. Píše o nás Lonely Planet, ale turistů moc nemáme

Olomoucký kraj neumí využít svůj potenciál pro cestovní ruch. Máme unikátní památky a bohatou historii. Pravidelně se u nás konají výstavy na Floře a Jeseníky se přibližují statusu národního parku. Hrad Bouzov láká i filmaře, kteří tu natočili řadu pohádek. I když o Olomouci píše Lonely Planet jako o skrytém pokladu Evropy, patříme mezi nejméně úspěšné kraje, co se týče počtu návštěvníků za rok.

Bod do koaliční smlouvy:

Kraj se zapojí do propagace Olomouckého kraje. Nebude region nadále propagovat neefektivními letáky, ale vyhodnotí alternativní způsoby přilákání turistů. Zváží například přiměřenou podporu filmařů tak, aby natáčeli právě u nás. Tato propagace je efektivnější než tisk materiálů, které se nám nedaří doručit těm, kteří by o návštěvu našeho kraje měli zájem. Kraj bude investovat přiměřené finance do opravy památek.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF