facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Můj názor na strategii e-governmentu

27 Březen 2013 Tisk PDF

Vláda dnes projedná Strategický rámec rozvoje veřejné správy a e-governmentu po roce 2014+. Mluvit o rozvoji e-governmentu v České republice je důležité. Nesmíme ale zůstat u slov a strategických klišé. Musíme konat.

Co by šlo udělat dnes?
Velmi rychlým a svižným opatřením, tedy pokud to vláda myslí vážně, je práce na otevřených datech, tzv. opendatech. Ve sněmovně jsme řadu dat o hlasování, o práci poslanců už otevřeli a funguje to. I když vláda přijala akční plán, někde to na minsiterstvech vázne. Vláda otálí se zveřejněním dat ve strojově čitelné podobě, např. v případě Ministerstva spravedlnosti u obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, v případě Ministerstva pro místní rozvoj u informačního systému o veřejných zakázkách, v případě Ministerstva dopravy u registru aktivních legislativních prací, v případě Ministerstva financí u finanční statistiky státního dluhu, vládní finanční statistiky, u ÚFIS - účetních záznamů a finančních údajů z CSÚIS, nebo u Centrálního registru dotací.  Přitom jsou dopady na rozpočet minimální. Doporučila bych, aby se tímto vláda zabývala buď na pracovním setkání vybraných ministerstev, nebo přímo na jednání vlády.

Co správně zaznívá ve strategii?
Strategie podporuje projekty e-sbírka a e-legislativa, které jsou zapotřebí pro přehlednost našich zákonů a průhlednost legislativního
prostředí. Vláda brzo rozhodne o tom, jak se realizátor zakázky vybere. Také vláda může ještě rozšířit informace zveřejněné v e-Sbírce o vybrané judikáty, které jsou zveřejňovány ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek publikovanou Nejvyšším soudem ČR.

Není strategie e-governmentu už trochu klišé?
Mám dojem, že strategie, koncepce a vize v oblasti e-governmentu už dávno máme. Potřebnější je akční plán včetně plánu ve státním rozpočtu. Více než strategie bychom měli dělat například vyhodnocení, jak fungují datové schránky, základní registry a kde to vázne. Narážím totiž na situace, kdy vize a zákon existuje, stejně ale v realitě občan čelí přílišné byrokracii. Mnohdy kvůli neznalosti konkrétního úředníka, který úřední úkon vyřizuje. Dále bychom měli na vládě aktivně podněcovat ministerstva, ať pracují na elektronizaci různých formulářů, a to i z vlastní iniciativy tak, aby šetřili čas občanům. Jistý pokrok jde například ukázat na formuláři k přiznání k dani z příjmu. Už dnes je v elektronické podobě, kdy nemusíme dokládat většinu příloh v originále, ale stačí je naskenovat. Musíme se také vyhýbat duplicitám. Tam, kde lze použít datové schránky, bychom neměli vyjíjet další systémy například pro odevzdávání formulářů. Narážím na daňový portál. Musíme se také dívat nejen na to, jak e-govenrment funguje, ale také na to, jak se nám vyplácí a jestli přináší slibované úspory.

Kdy, kdo a co?
Akční plán pro tuto strategii by měla vypracovat Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační systémy, a to do  30.6.2013.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF