facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Můj rok v Poslanecké sněmovně

01 Červen 2011 Tisk PDF

Je tomu už rok, co jsem byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR. Ráda bych proto zrekapitulova svůj uplynulý rok v roli poslankyně a místopředsedkyně Zahraničního výboru a zároveň tímto poděkovala za důvěru a  vyjádřenou podporu.

Můj první projekt se týkal regulace lobbingu v ČR – na podzim jsem vyhlásila studentskou soutěž o nejlepší esej na toto téma. Partnerem celé akce byla organizace Transparency International ČR. Ceny vítězům předali společně se mnou Radek John a David Ondráčka. Na tuto první fázi navázaly expertní kulaté stoly, jejichž cílem bylo vytvořit konkrétní doporučení v podobě strukturovaných stanovisek pro Ministerstvo vnitra, které má přípravu zákona na starosti.Organizátorem expertní části byla nezisková organizace Respekt institut, ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, s podporou nadace OSF, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze a Norského velvyslanectví v Praze. Příští týden ve čtvrtek proběhne tisková konference k výstupům a závěrům celého projektu.

Transparentní veřejné zakázky – jako členka pracovní skupiny jsem se podílela na přípravách velké novely zákona o veřejných zakázkách z dílny Ministerstva pro místní rozvoj, kterou projednáme na červnové schůzi sněmovny. Věřím, že díky ní se nám podaří ušetřit v rozpočtu desítky miliard ročně.

Navrhla jsem panu Kancléři nové interaktivní webové stránky Poslanecké sněmovny, které by využívaly moderní komunikační kanály jako je třeba facebook nebo youtube videa, a přiblížili tak dění ve sněmovně především mladším občanům.

Podala jsem pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, týkající se odměňování členů okresních volebních komisí. Návrhem se obcím sníží neodůvodněná administrativní zátěž a nebudou muset vždy přihlašovat a zase odhlašovat jednotlivé členy k odvodům na veřejné zdravotní pojištění.

Protože jsem sama ještě nedávno byla studentkou politologie při své práci se intenzivně zaměřuji na studenty. Ve své kanceláři a v prostorách Zahraničního výboru jsem přivítala několik studentských spolků, jejichž členové se aktivně zajímají o politickou situaci v ČR, a o aktivity Zahraničního výboru, které jim blíže popsala paní tajemnice Cihelková.

Podpořila jsem Model EU, aktivitu motivující mladé lidi k účasti v politice a na správě věcí veřejných, kde získají praktickou zkušenost s fungováním rozhodovacího procesu EU a dozví se více o tématech, kterými se v současnosti EU zabývá.

Kromě toho jsem navštívila spoustu škol jak v Olomouckém kraji, tak i jinde po republice, a besedovala jsem s žáky i studenty nejen o tom, co práce poslankyně zahrnuje, ale i o jejich názorech na politiku.

Účastnila jsem se panelová diskuze na filmovém festivalu Jeden svět týkající se korupce ve státní správě.

Trestní odpovědnost právnických osob – v souvislosti s předloženým vládním návrhem připravuji po konzultaci s předním odborníkem na trestní právo panem profesorem Fenykem pozměňovací návrh tak, aby byly v taxativním výčtu doplněny trestné činy týkající se veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

V současnosti pracuji na návrhu etického kodexu poslance, jehož verzi bych chtěla předložit všem poslaneckým klubům. Dalším z témat, kterému se v věnuji je financování politických stran.

V rámci aktivit Zahraničního výboru jsem se zasadila o přijetí koncepce k ekonomické diplomacii, bezpečnostní strategii, a koncepce zahraniční politiky. Zároveň jsem požádala Ministerstvo zahraničních věcí, aby nás informovalo o prioritách našeho nadcházejícíhopředsednictví Visegrádské čtyřky.

Díky mé iniciativě má Zahraniční výbor nové přehlednější a informativní webové stránky.

Angažovala jsem se v problematice thajských víz, kterou jsem  řešila s přispěním Mileny Vicenové, stále představitelky ČR při EU.

V rámci přijímání delegací zahraničních návštěv jsem se setkala například s kubánským disidentem panem José Luis García Panequem, kterému by u nás udělen azyl.

Protože  jsem byla zvolena za Olomoucký kraj, odkud také pocházím, zajímám se o současná témata, s nimiž se potýkají představitelé samospráv. Objíždím proto postupně jednotlivémikroregiony, kde se setkávám se starosty.

Zabývala jsem se mimo jiné nevýhodnými prodeji pozemků v souvislosti s Edelmanovým palácem v Olomouci, možnostmi budoucího rozvoje areálu výstaviště Flora. 

Obeslala jsem všechny starosty obcí do 2000 obyvatel v regionu s informacemi o tom, jak mohou získat dotace na rozvoj infrastruktury z programu rozvoje venkova.

Podporuji vyhlášení Národního parku Jeseníky. Oslovila jsem v této věci i ministra Chalupu. Zvýší to návštěvnost regionu a pomůže Jesenicku bojovat s nezaměstnaností.

Věnuji se také problému neprůhledného přidělování dotací z Evropských fondů. Pěkný příkladem je obec Véska a její golfové areály financované právě z těchto peněz. V této souvislosti jsem obrátila s žádostí o vysvětlení situace na hejtmana. Z Krajského úřadu mi však přišel nic neříkající přípis odvolávající se na to, že členové hodnotících komisí nemohou být zveřejněni ani zpětně.

Iniciovala jsem schůzku starostů mikroregionu Plumlovsko s Povodím Moravy, poslanci a dalšími zástupci státní správy ohledně dalšího vývoje prací na vodním díle Plumlov. Napsala jsem dopis ministru Fuksovi s otázkou, zda a jakým způsobem se počítá s navýšením finančních prostředků pro Pozemkový fond v Prostějově, aby se mohly provést komplexní pozemkové úpravy v okolí přehrady.

A příští týden předám spolu s kolegyní Dagmar Navrátilovou šek v hodnotě 42 tisíc korun paní ředitelce MŠ v Mostkovicích, aby nakoupila dětem potřebné vybavení.

VIDEO ZDE

 
Joomla SEO powered by JoomSEF