facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Naše lázně mají šanci u polské klientely

15 Květen 2013 Tisk PDF

České lázně po zrušení podpor státu prochází obdobím výzev. Domácí klientela, kterou dříve finančně podporoval stát, do lázní už tolik nejezdí. Proto se lázně, pokud chtějí uspět, musí soustředit i na propagaci v zahraničí. Právě proto uspořádal v rámci programu Evropského hospodářského kongresu v polských Katovicích www.eecpoland.eu 14. května 2013 pan velvyslanec Jan Sechter zajímavou diskuzi na téma liberalizace pravidel lázeňské péče v česko - polském pohraničí.

Na ni Velvyslanectví České republiky pozvalo zástupce českých a polských svazů lázní, představitele podniků a samosprávy. Osobně jsem musela být na schůzi  Poslanecké sněmovny v Praze. I tak jsem však akci podpořila alespoň rozesláním pozvánek lázním v Olomouckém kraji.

Kde existuje pro české lázeňství potenciál? Najdeme jej přímo za hranicemi naší země. Podívejme se například na největší podnik na polské straně ve Slezském vojvodství Kompania Weglowa. Má 62 000 zaměstnanců. Ročně se v Polsku stane 1000 úrazů, což znamená zhruba 824 nutných rehabilitací. Ale takovou kapacitu v Polsku nemají. Alespoň tak to vnímá pan Andrzej Pakura, ředitel podniku Kompania Weglowa odpovědný za bezpečnost a hygienu práce. S panem velvyslancem se na akci domluvili, že pro pana ředitele jednotlivé lázně připraví informační materiál. Podnik pak předloží návrh polské pojišťovně obdobě VZP a dohodne s nimi způsob úhrady. To zní slibně.

Našim lázním pomůže i evropská legislativa. Od 1. května 2010 jsou pro všechny členské státy EU závazná a přímo použitelná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009. Tato nařízení obsahují mj. jednotná pravidla pro poskytování nezbytné a plánované zdravotní péče v jiném členském státě EU než je pacient příslušníkem. Směrnice 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči ujasňuje pravidla přístupu ke zdravotní péči v jiných zemích EU, včetně úhrady péče. Členské státy musí směrnici implementovat do 25. října 2013. Směrnice pacientům umožní využívat zdravotní péči v jiné zemi bez předchozího povolení, pokud je taková léčba pokryta v rámci systému zdravotní péče v jejich zemi. Pacienti zaplatí za léčbu a poté získají náhradu do výše částky, která by byla zaplacena v případě, že by tutéž léčbu podstoupili doma.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF