facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Nelíbí se mi zákon, který může omezit svobodu slova v Rusku

16 Srpen 2012 Tisk PDF

Během července došlo v ruské Státní dumě ke schválení zákona o nevládních organizacích. Ruští poslanci zavedli novou kategorii nevládních organizací, a to kategorii politicky činných organizací. Do této skupiny mají patřit nevládní organizace, které svou činností ovlivňují veřejné mínění.

Široká definice této kategorie však může způsobit účelové omezování působení vybraných neziskových organizací. Tato kategorie organizací totiž má být nově podrobena přísnější finanční kontrole. Musí vykazovat své příjmy a dokládat jejich původ. Každý rok budou muset nevládky také projít auditem ruského ministerstva spravedlnosti, které má díky tomuto zákonu rozšířené pravomoci v případě mimořádných prověrek. Co se týče sankcí, doposud ruští poslanci navrhli trest zákazu činnosti organizace či dokonce uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jednotlivým pracovníkům.

Větší transparentnost ve financování nevládních organizací a pravidelné vykazování sponzorů může být samozřejmě pro veřejnost přínosné. Ovšem předložená podoba zákona může zásadně omezit svobodný přístup k informacím a nastavit ve společnosti atmosféru velké nejistoty a strachu při diskuzi nejen nad politickými otázkami. Pocit informační cenzury a přehnané opatrnosti při vyjadřování názorů dle mého názoru může vývoj občanské společnosti v Rusku podstatně omezit, či dokonce zbrzdit.

Navíc se nově nevládní politicky činné organizace, dostávající finanční dary ze zahraničí, musí nazývat zahraničními agenty. Takové označení osobně vnímám jako mimořádně nevhodné. Jeho pejorativní nádech v lidech automaticky vyvolává emoce, které mohou přehlušit informace, jež watchdogové organizace poskytují. Myslím si, že tato otázka zaslouží ještě hlubší diskuzi a pečlivé vysvětlení změn, které nový zákon přináší. K tomuto tématu se vyjádřila i představitelka EU pro zahraniční věci Cathrine Ashton. Současnou podobou zákona je znepokojena. Ve svém prohlášení uvedla, že tato úprava nemá obdoby v žádné členské zemi EU, ani ve Spojených státech. 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF