facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ

08 Říjen 2012 Tisk PDF

Návrh předkládané novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, si klade za cíl umožnit veřejnou kontrolu nad poskytováním peněžních prostředků z rozpočtů krajů a tím snížit riziko korupce. Nová povinnost zveřejňovat informace o poskytovaných dotacích a návratných finančních výpomocích nebude znamenat významný dopad do jejich rozpočtů.

„Náš poslanecký návrh vznikl, protože existují velké rezervy v transparentnosti krajů. Málokdo se orientuje ve všech vypisovaných dotačních programech, které vypisuje kraj. Náš návrh si klade za cíl jasně, přehledně a včas zveřejňovat informace o tom, jaké dotační programy kraj vypisuje a co člověk musí udělat pro to, aby o finance z kraje mohl žádat a v jakém termínu. Kraje také budou muset zveřejňovat seznam přijatých žádostí a zdůvodnění, proč konkrétní žádosti byly úspěšné, či proč ne. Je to jednoznačně změna k lepšímu. Děkuji obzvláště Heleně Langšádlové za její aktivitu na tvorbě tohoto návrhu", dodala k návrhu zákona Lenka Andrýsová.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF