facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Novela zákona o veřejných zakázkách v ohrožení. Vládo, pohlídej si své poslance.

30 Leden 2012 Tisk PDF

Novela zákona o veřejných zakázkách v ohrožení. Vládo, pohlídej si své poslance u zítřejšího hlasování o této klíčové normě

Společná tisková zpráva Transparency International ČR (TIC) a Oživení, o. s., 30. ledna 2012

Protikorupční organizace Oživení a Transparency International vyzývají poslance, aby na zítřejším jednání sněmovny schválili novelu zákona o veřejných zakázkách v původním znění a neakceptovali pozměňovací návrhy Senátu ČR. Jinak reálně hrozí, že se nepodaří zákon schválit vůbec nebo bude přijata nekvalitní a riskantní senátní úprava, která ohrozí fungování trhu s veřejnými zakázkami a vnese do systému chaos.

Změny novely schválené senátem by se daly charakterizovat slovy: “Transparentnost ano, ale ne za každou cenu.” Nově navrhované povinnosti totiž představují pro dodavatele takovou zátěž a rizika, že bude prakticky nemožné je všechny splnit, zejména u velkých zakázek s více subdodavateli. To může mít za následek výrazný odliv dodavatelů z trhu a vyšší cenu zakázek nebo masivní porušování zákona. Honba za absolutní transparentností bez vazby na celkový smysl veřejných investic se nemusí vždy vyplácet. Pokud nové povinnosti povedou k neúměrné administrativní zátěži a právní nejistotě, nikdo je nebude v praxi dodržovat,” říká ředitel TIC David Ondráčka.

Pozměňovací návrh senátu “svlékající firmy do naha” stanovuje dodavatelům zakázek povinnost, aby pravidelně a detailně zadavatelům prokazovali svou vlastnickou strukturu včetně všech svých subdodavatelů, a to až 3 roky po ukončení zakázky. Sankcí za porušení má být zastavení výplaty peněz nebo odstoupení od smlouvy. Kvůli legislativním chybám a nepřesným pojmům není navíc úplně jasné, na jaké osoby se mají oznamovací povinnosti vztahovat. TIC a Oživení se nebrání právní úpravě transparentního vlastnictví, nicméně tato úprava by se neměla vztahovat pouze na oblast zadávání veřejných zakázek a neměla by neúměrně zvyšovat administrativní zátěž firem.

Problémy by nečekaly jen dodavatele, ale také zadavatele zakázek, jejichž zájmem je bezproblémově realizovat zakázky. Při již tak náročné administraci zakázek, zadavatelé obtížně najdou další kapacity na kontrolu velkého množství informací. Senátní návrh proto nebude mít pozitivní dopady na vyšší transparentnost a hospodárnost zakázek.

“Poslanecká verze novely zákona má jistě své mezery a mohla být razantnější. Přesto může významně přispět k větší transparentnosti veřejných zakázek a jejich kontrole, což je první a nezbytný krok k řešení chronických problémů nehospodárnosti a korupce. Apelujeme proto na zdravý rozum poslanců, aby nepromarnili šanci na zlepšení současného stavu a neuvrhli veřejný sektor i soukromé dodavatele do chaosu a právní nejistoty”, uzavírá Martin Kameník z Oživení.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF