facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Otevřený dopis vládě

10 Říjen 2011 Tisk PDF

My, členové Parlamentu České republiky, vyzýváme vládu České republiky, aby se postavila proti rezoluci vyzývající k jednostrannému vyhlášení Palestinského státu, která má být předložena v průběhu zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v září 2011. 

Jednoznačně podporujeme požadavek, aby řešení izraelsko-palestinského konfliktu bylo dosaženo prostřednictvím jednání a aby toto řešení vycházelo z principu dvou států, jejichž národy vedle sebe koexistují v míru a bezpečí. Předčasné a jednostranné vyhlášení palestinské státnosti by jednání o izraelsko-palestinském mírovém procesu nejen spíše zkomplikovalo, než vyřešilo, zároveň by také představovalo znevážení integrity Organizace spojených národů, mezinárodních dohod a mezinárodního práva. 
Jsme toho názoru, že tento jednostranný krok naruší mezinárodní zákonnost a poškodí důvěru v hodnoty, které se smlouvám přisuzují. 

Jak prohlásil americký prezident Barack Obama v projevu 19. května 2011 na půdě amerického ministerstva zahraničí, spravedlivého a trvalého míru je možno dosáhnout pouze prostřednictvím vyjednávání, jehož součástí jsou vzájemné ústupky. "Symbolická gesta, která mají v září izolovat Izrael na půdě OSN, nezávislý stát nevytvoří,” prohlásil americký prezident a tento postoj opětovně potvrdil v komuniké ze společného zasedání zemí G8 z 27. května 2011. 

Podobné stanovisko zaujal i předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. Během společné tiskové konference s palestinským ministerským předsedou Salamem Fajjadem v Ramalláhu dne 15. června 2011 předseda Buzek prohlásil, že jednostranné uznání Palestinského státu by bylo “nebezpečné”. 
Tato jednotná prohlášení zaznívající ze Spojených států i Evropy, která odmítají uznání jednostranného vyhlášení Palestinského státu ze strany OSN a vyzývají k přímým jednáním mezi zúčastněnými stranami, jsou založena na celé řadě principů a precedentů: 

 Zaprvé, tento krok by podkopal veškeré dosud přijaté mezinárodní mírové dohody, jako jsou rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242, 338 a 1850; Cestovní mapa pro mír -Roadmap for Peace; a celou řadu prohlášení Kvartetu, která jednotně požadují řešení konfliktu založené na vzájemných jednáních a dohodách a jednostranné kroky odmítají. Jak zaznělo ve stanovisku Kvartetu z února 2011: "... jednostranné akce kterékoliv ze zúčastněných stran nemohou předjímat výsledky jednání a nebudou mezinárodním společenstvím uznány.” 

 Zadruhé, jednostranné vyhlášení Palestinského státu by porušilo stávající izraelsko-palestinské bilaterální dohody, především pak Dohody z Osla, podle kterých “žádná ze stran nezahájí ani nepodnikne kroky, které by změnily status Západního břehu a Pásma Gazy, dokud nebude znám výsledek jednání o Stálém statutu” (Článek 31). 
 Zatřetí, ačkoliv Prozatímní izraelsko-palestinskou dohodu podepsal Izrael a OOP, svědecký podpis k ní připojili OSN, EU, Ruská federace a USA (tj. Kvartet) a Egypt a Norsko. Bylo by proto nadmíru nevhodné, aby tito svědkové nyní podpořili opatření OSN, které by prakticky tuto dohodu porušovalo, a zároveň podkopávali zásadní rezoluce Rady bezpečnosti OSN a samotného Kvartetu. 

 Začtvrté, tento krok by rozložil institucionalizovaný právní a administrativní rámec, o nějž se opírají stávající izraelsko-palestinské vztahy; sem patří i bilaterální spolupráce ve více než 40 sférách civilního života, které slouží jako základna pro spolupráci v oblasti ekonomické, právní a bezpečnostní. Mohlo by tak dojít k novým a násilným střetům. 

 Zapáté, kdyby došlo k jednostrannému vyhlášení v OSN zatímco je Hamas, ve spojenectví s Fatahem, vládnoucí silou v Gaze, znamenalo by to praktické uznání Hamasu – teroristické organizace postavené mimo zákon v Kanadě, Spojených státech a Evropě – přičemž Hamas i nadále odmítá základní požadavky mezinárodního společenství, kterými jsou uznání práva Izraele na existenci, odmítnutí terorismu a uznání předchozích mezinárodních dohod. 

V souvislosti s tím žádáme, aby vláda potvrdila stanovisko České republiky, které podporuje řešení založené na jednáních a odmítá jednostranné vyhlášení Palestinského státu. Pouze okamžitý návrat k vyjednávání založenému na principu vzájemného uznání zajistí dosažení spravedlivého a trvalého míru.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF