facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Pár otázek kolem Státního fondu kultury

01 Červenec 2013 Tisk PDF

Fond byl založen v roce 1992 s cílem vytvořit silný finanční zdroj, který by byl nezávislý na státním rozpočtu a podporoval by významné kulturní projekty. To se však nikdy nestalo. Fond je po celou dobu existence ve srovnání s jinými státnímu fondy v podstatě bez prostředků. Příjmy fondu měly pocházet z loterie Lotynka, projekt ale zkrachoval a fond se kvůli němu silně zadlužil. Dluh splácí z příjmů z pronájmu nemovitostí. Poté, co byli ve sněmovně zvoleni členové Rady fondu, začal fond opětovně v roce 2012 přidělovat dotace na konkrétní projekty. V mezidobí od roku 2006 fond prakticky nevykonával žádnou činnost. Z důvodu neexistence Rady nemohl totiž poskytovat podpory. Jeho příjmy se pohybovaly okolo 35 mil. korun, přičemž většinu z nich vydal fond na správu nemovitostí.

 

Ze zákona vyplývá, že důvodem existence fondu je, aby určité druhy příjmů byly použitelné jen na určitý druh výdajů a nemohly být použity k jiným účelům. To činí náš státní rozpočet neflexibilním. I když teoreticky lidé například po povodních potřebují více opravit silnice, nebo chtějí navýšit důchody seniorům, díky existenci Státního fondu kultury příjmy z reklamy na ČT2 a pronájmu vybraných státních budov být vynaloženy jinak než na kulturu nemohou. Opravdu naše kultura nutně potřebuje Státní fond kultury? Jak vůbec stát podporuje kulturu? Pro hrubou orientaci jsme sestavili sérii otázek týkajících se státních peněz, které jsou investovány do kultury, aby si občan mohl udělat lepší obrázek o státní podpoře.

Víte, s jakým rozpočtem hospodaří Ministerstvo kultury a kolik tedy dává stát na kulturu?

V roce 2012 hospodařilo ministerstvo s rozpočtem 8,5 mld. Kč, plán na rok 2013 je 8,8 mld. Kč. Ministerstvo kultury je zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel a uměleckých souborů, které spolknou více než polovinu rozpočtu. Loni to bylo 5 mld., z nichž 3 mld. stál běžný provoz. Na podporu živého umění dalo ministerstvo 536 milionů. Na obnovu kulturních památek šlo 527 milionů.

 Příklady konkrétních výdajů:

Národní divadlo: 607 mil.

Národní muzeum: 310 mil.

Česká filharmonie 147 mil.

Národní galerie: 236 mil.

Ministerstvo kultury však podporuje dílčí akce, např. filmové festivaly. Karlovarský filmový festival dostává zhruba třetinu svého rozpočtu od Ministerstva kultury a z dalších veřejných zdrojů.

Víte, kolik ročně přispějeme ze státního rozpočtu na výrobu filmů?

Finanční prostředky pro podporu české kinematografie jdou ze státního rozpočtu, z Fondu kinematografie a z Evropské unie. Loni dostal na dotacích filmový průmysl v České republice od daňových poplatníků 555 milionů korun. Z toho 164 milionů rozdělil Státní fond na podporu české kinematografie, 52 milionů bylo rozděleno z programu Media, částí dotovaného z českého rozpočtu, částí z rozpočtu EU, 339 milionů bylo rozděleno prostřednictvím Ministerstva kultury z dotačního programu investičních pobídek pro filmový průmysl.

http://www.mediadeskcz.eu/cz/financovani/statistiky-cz

http://www.ppfp.cz/clanky/aktuality.html

Víte, že existují duplicity mezi činností Státního fondu kultury a Ministerstvem kultury?

Ministerstvo kultury má kupříkladu svůj vlastní separátní program podpory integrace příslušníků rómské komunity a zároveň podporuje další aktivity národnostních menšin. V roce 2012 šlo na podporu kultury národnostních menšin přes 30 mil. Kč. Zároveň taktéž v rámci Státního fondu kultury mohou být podávány žádosti o podporu v oblasti rozvíjení kultury národnostních menšin. Státní fond kultury dává také peníze na propagaci české kultury v zahraničí, o což se mají starat česká centra.

Víte, kdo je v dozorčí radě SKF vevolebním období 2011 – 2014?

Koncem roku 2011 sněmovna zvolila všech 13 nových členů jeho rady, které navrhl odcházející ministr kultury Jiří Besser. V radě nyní zasedá: rektor hudební fakulty AMU Jiří Hlaváč, předseda Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček, režiséři Miloš Horanský a Rudolf Adler, ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil nebo ředitel Městského divadla v Jablonci nad Nisou Pavel Žur. Mezi jejich kolegy ředitelka organizace ProCulture Marta Smolíková, intendant Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Simon a tajemnice Svazu českých knihkupců a nakladatelů Marcela Turečková. Dalšími členy jsou Jindřich Lechovský, architekt Jiří Merger, vysokoškolský pedagog  na Univerzitě Hradec Králové a na DAMU Praha Alexandr Gregar a Miroslav Ševčík.

Víte, jak je Státní fond kultury financován?

Celkové příjmy fondu jsou na letošní rok 2013 rozpočtovány ve výši 52 mil Kč. Nově jsou příjmem výnosy z reklamy vysílané veřejnoprávní televizí na programu ČT2 – předpoklad 18 mil. Dalším příjmem je pronájem nemovitostí – Dům u Černé Matky Boží, Dům u Hybernů a Národní dům Vinohrady. To má vynést 29 milionů. Dalším zdrojem příjmů jsou tzv. odúmrtě, platby za autorská práva zemřelých autorů bez dědiců, jejichž výkon připadl státu. Pro letošek se předpokládá výnos cca 5 mil. Kč.

Víte, co Státní fond kultury podpořil?

V roce 2012 podpořil fond 207 projektů, kterým vyplatil celkově částku 20 mil. Kč. Průměrná výše přidělené dotace byla 87 000 Kč. Pro ilustraci fond podporuje kulturu v následujících okruzích: umělecky hodnotná díla, ediční počiny,kulturní památky, výstavní a přednášková činnost, knihovní fond či pořádání kulturních festivalů, podpora neprofesionálního umění nebo projekty podporující kulturu národnostních menšin. Krom toho můžete žádat o grant na propagaci české kultury v zahraničí, k čemuž však mají primárně sloužit česká centra. Příkladem podpořených projektů může být Revolver Revue 2012 nebo Akademie sborového zpěvu Pražského filharmonického sboru či 75. výročí Topičova salonu 1937 – 1949. Letos hodlá fond vyplatit celkovou podporu ve výši 13 mil. Kč.

Víte, kolik Ministerstvo kultury přispívá na filmové festivaly? 

Karlovarský festival obdržel od Ministerstva kultury letos 30 miliónů Kč, Dětský filmový festival Zlín 8 miliónů Kč, Febiofest 9,5 miliónů Kč a Anifilm 3 milióny Kč. Každý z nás tedy na filmové festivaly letos prostřednictvím Ministerstva kultury přispěl cca 5 Kč, celkem 50 500 000 Kč. Loni bylo Ministerstvo kultury štědřejší. Přispěli jsme na festivaly o 7,3 mil Kč více. 
Podle informací z Ministerstva kultury má být dotace použita výhradně pro účely spojené s kulturní částí pořádání festivalu: nákup licencí pro jednotlivá filmové díla, překlady titulků k filmovým dílům, výroba titulků, distribuční kopie a DCP, skladování těchto, festivalový katalog, tlumočníci, zázemí pro odborné poroty, pronájmy soukromých i městských kin, konferenčních místností a s tím spojený personál. Podpora byla filmovým festivalům letos udělena zatím pouze z Ministerstva kultury, protože Státní fond kinematografie stále čeká na Notifikaci schématu podpory od Evropské komise.

Víte, že hospodaření SFK kritizoval NKÚ?

NKÚ řekl, že fond neplnil od roku 2006 svůj účel, nedal totiž žádnou dotaci na kulturu. Jeho aktivity se omezily jen na pronájem památek, tvrdí NKÚ. Kontroloři se zaměřil na hospodaření v letech 2008 až 2010. Roční příjem kulturního fondu v tomto období byl v průměru jen asi 37 milionů korun, přičemž 85 % z toho tvořil pronájem nemovitého majetku. NKÚ poukázal i na pronájem památkově chráněného objektu U Hybernů, který kulturní fond pronajal s tím, že nájemce do konce září 2005 dům zrekonstruuje a zkolauduje. Pokud by to nestihl, měl fond právo na pokutu 200 milionů korun. Tři dny před plánovanou kolaudací ale ministr kultury podepsal dodatek, kterým termín kolaudace o rok prodloužil a případnou smluvní pokutu navíc snížil na 38 milionů korun.

NKÚ se také nezdála smlouva fondu kultury s Národní galerií v Praze o expozici kubismu v domě U Černé Matky Boží. Přestože ze zákona nevyplývá, že právě fond by měl být provozovatelem této expozice, s galerií uzavřel smlouvu, že právě on ji bude provozovat. Za provoz a správu objektu v letech 2008 až 2010 fond zaplatil přes 10 milionů korun, na vstupném přitom vybral necelé čtyři miliony. NKÚ proto smlouvu označil za nevýhodnou a z hlediska hospodaření za rizikovou.

Fond nemá vlastní zaměstnance. Je sice samostatně zapsán v obchodním rejstříku jako právnická osoba, ale jeho činnost zcela zajišťuje svými zaměstnanci Ministerstva kultury.

Celá zpráva NKÚ ZDE.

Víte, s kolika penězi hospodaří Česká televize a Český rozhlas?

Rozpočet České televize dosáhl v roce 2012 necelých 7 mld. Kč a rozpočet Českého rozhlasu téměř 2,2 mld. Kč. Jak Česká televize, tak Český rozhlas výrazně přispívají šíření a tvorbě kultury.

Víte, že kulturní akce může financovat i soukromý sektor? Uvádíme příklady úspěšných kulturních akcí, které financuje soukromý sektor.

Průkopníkem současného trendu ve vyhledávání a oslovení dárců je hudební festival Struny podzimu. Ten získává prostředky při galakoncertech světových hvězd. Pražské Národní divadlo založilo mecenášský klub, čímž se na donátorství může podílet širší veřejnost. Uznávanou instituci už ze soukromých zdrojů vybudovala mecenáška Meda Mládková se svým Muzeem Kampa a v nedávné době také zakladatelé uměleckých center DOX nebo Meetfactory a hudebního klubu Jazz Dock.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF