facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Pět důvodů Věcí veřejných proti navýšení prostředků EU

27 Duben 2011 Tisk PDF

Vysocí úředníci Evropské unie volají po navýšení rozpočtu. Janusz Lewandowski, evropský komisař pro rozpočtové otázky, veřejně oznámil svůj záměr navýšit výdaje Evropské unie. Podle něj by měla Evropská unie v roce 2011 navýšit svůj rozpočet na částku 132,7 miliard EUR, což je o 4,9% více než loni.

Zahraniční komise Věcí veřejných jednoznačně záměr Evropské komise odmítla. ”Navyšovat výdaje Evropské unie v období vládních škrtů je nesmysl. EU by měla šetřit stejně jako členské státy, které do EU odvádí příspěvky,” komentuje navýšení rozpočtu Lenka Andrýsová, předsedkyně Zahraniční komise VV a místopředsedkyně Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. ”I představitelé EU by se měli zamyslet nad tím, jak zlevnit provoz Evropské unie. V naší komisi jsme proto sepsali pět tipů, jak by Evropská unie měla šetřit,”dodává Andrýsová.

Česká republika v roce 2009 přispěla do EU 1, 355 miliard EUR. Navýšení výdajů by logicky muselo doprovodit zvýšení příjmů, buď příspěvky členských států, nebo zavedením nových daní. Zahraniční komise v této době jakékoliv navýšení příjmů EU odmítá. Jsem proti zavádění jakékoliv nové evropské daně. Evropská unie už vlastní příjmy má a vidím velký prostor pro jejich efektivnější využívání,” dodává Viktor Paggio, členZahraniční komise VV a člen Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

Kde by měla EU podle Zahraniční komise šetřit?

Dvě sídla Evropského parlamentu

Evropský parlament má stále dvě sídla. Jedno v belgickém Bruselu, jedno ve francouzském Štrasburku. Sídlo pouze na jednom místě by ušetřilo evropským občanům 180 milionů eur.

Vysoké výdaje a dotace do zemědělství

Společná zemědělská politika nás stojí v roce 2011 přes 59 miliard Eur, což tvoří cca 42% rozpočtu Evropské unie. Evropské komisi doporučujeme, aby dotace do zemědělství snížila a dorovnala podmínky pro čerpání dotací členským zemím EU.

Rozbujelá byrokracie

V České republice jsme snížili výdaje na mzdové prostředky úředníků o 5%. Evropské unii doporučujeme naplnit závěry Antibyrokratické komise EU vedené Edmundem Stoiberem.

Lepší spolupráce s ostatními mezinárodními institucemi

Účinným nástrojem, jak ušetřit, je důkladná analýza témat, kterými se EU zabývá. Mnohdy dochází k překryvu s ostatními mezinárodními institucemi a neefektivní spolupráci.

Princip subsidiarity

Při plánování dalších výdajů EU je třeba mít na mysli tzv. princip subsidiarity. Evropská unie měla aktivně vydávat svou energii a prostředky v oblastech, kde to efektivně nedokáží samotné členské státy.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF