facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Pět otázek týdne

11 Prosinec 2012 Tisk PDF

Současná situace na politické scéně očima Lenky Andrýsové. Ptala se stážistka Petra Fabiánová, studentka oboru Mediální studia na Univerzitě Karlově.

Právě probíhá další revize koaliční smlouvy. Co vy osobně za stranu LIDEM do textu prosazujete?

Osobně nejsem ve vyjednávacím týmu LIDEM. Přesto jsem členkou naší ideové komise, kde se všechny nápady shromažďují. Cílem nové koaliční smlouvy určitě není zcela přepracovat stávající dokument, ale spíše jen upravit a zpřesnit některé z bodů. Mými osobními prioritami jsou dvě oblasti. První oblastí je boj proti korupci a zefektivnění veřejné správy, druhou je zahraniční politika. Pro mě osobně je velmi důležitý zákon o kontrole hospodaření politických stran, zákon o úřednících, nový zákon o finanční kontrole, který nastaví dostatečnou nezávislost interního auditu ve veřejné správě.

Podle mě by strana LIDEM měla prosazovat nový přístup komunikace veřejné správy s občany prostřednictvím otevřených dat. Jde o zpřístupnění dat a informací ve strojově čitelné podobě tak, aby s nimi mohla pracovat občanská společnost. Také bych si přála, abychom ve sněmovně schválili. Etický kodex poslanců, na kterém jsme poslední měsíce pracovali. Nově bych chtěla prosadit analýzu užitečnosti a potřebnosti úřadů s cílem zefektivnit státní správu a analýzu platů ve veřejné správě, včetně České televize, Českého rozhlasu, Českých drah a jiných státem podporovaných institucí a navrhnout systém odměňování vedoucích pracovníků. V oblasti zahraniční politiky bych v koaliční smlouvě ráda viděla bod o zefektivnění působení ČR v mezinárodních organizacích a nastavení jednotného systému poskytování členských příspěvků z rozpočtu České republiky. Prioritou je taktéž závazek pracovat na jednotné a cílené prezentaci ČR v zahraničí, včetně sjednocení log ministerstev a dalších státních institucí. Dalším bodem, který bych nechtěla z koaliční smlouvy vypustit, je možnost korespondenčního hlasováního ze zahraničí.

Dnes odpoledne od 14 hodin pokračuje schůze poslanecké sněmovny. Které důležité body z Vašeho pohledu jsou na programu?

Dnes je pro mě důležitý bod, který zpravodajuji. Jedná se o novelu zákona o cestovních dokladech. Tato změna má přinést občanům možnost snadnějšího cestování do zemí Balkánu, jako je Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Albánie nebo Bosna a Hercegovina. Občané po schválení tohoto zákona budou moci cestovat s občanským průkazem namísto pasu i mimo schengenský prostor. Seznam zemí bude publikovat Ministerstvo zahraničních věcí ve Sbírce zákonů. Věřím, že řadě obyvatel tím usnadníme život, vždyť třeba jen do Chorvatska vyjíždit ročně trávit dovolenou na 800 000 Čechů. Bohužel povinnosti cestovního pasu pro děti, se tímto nezbavíme. I tak je tato novela krokem ke snadnějšímu cestování směrem na Balkánský poloostrov.

Česká republika dostává od EU nejvíce peněz na hlavu. Bohužel je však neumí dostatečně čerpat. Jaké je možné řešení, aby se situace zlepšila?

Částečným řešením je snížení počtu operačních programů. S tím naše vláda v novém programovacím období 2014 - 2020 již počítá. Větším problémem je podle mého názoru dohled a kontrola nad čerpáním evropských peněz. Nedávno se ke mně dostalo hodnocení našeho systému kontroly od Evropského účetního dvora, které mne vůbec nepotěšilo. Proto mimo jiné musíme přepracovat celý zákon o finanční kontrole a sjednotit centrální audit evropských fondů nejlépe přímo pod Úřadem vlády.

Co říkáte na neúčast českých státníků při předávání Nobelovy ceny za
mír Evropské unii? Kdyby bylo na Vás, přijala byste pozvání?

Nemyslím si, že by neúčast představitelů České republiky na ceremoniálu v Oslu byla velkou katastrofou, jak o tom čteme v některých médiích. Sama jsem ohledně udělování ceny institucím poměrně skeptická. Myslím, že bychom si měli cenit spíše přínosu konkrétních jednotlivých osob než institucí. Včera jsem se shodou okolností účastnila diskuze Ústavu mezinárodních vztahů na toto téma a odcházela jsem s řadou nových dojmů. To, že EU dostala Nobelovu cenu za mír, rozpoutává velmi důležitou diskuzi o pozitivech evropské integrace. V dnešní době, kdy spíše EU kritizujeme za její nedostatky, je tato debata správně načasovaná. I když na fungování EU i já osobně kritizuji několik absurdit, myslím, že je evropská integrace ve své podstatě správná. Kdybych byla do Osla pozvána, nejspíš bych se akce zúčastnila, abych mohla o smyslu a podstatě EU s ostatními kolegy z jiných zemí diskutovat a vysvětlit jim, proč někteří Češi váhají nad tím, jestli je členství EU pro Českou republiku přínosem.

Jak by podle Vás měl vypadat ideální prezident naší republiky?

Prezident by měl být osobnost na české scéně, která bude podporovat stabilní vývoj naší zemi. Nepodporuji žádné nové experimenty a nebudu volit kandidáty, kteří slibují nemožné a nereálné věci, které prezident nemůže zcela ovlivnit. Ideální prezident by měl podle mě umírňovat agresivní útoky opozice tak, aby lidé zcela neztratili důvěru v demokratický systém.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF