facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Plná přehrada v Plumlově v létě 2013?

01 Březen 2012 Tisk PDF

Po téměř roce od schůzky svolané poslankyní Lenkou Andrýsovou k řešení situace na plumlovské přehradě proces revitalizace nádrže pokročil. Oprava hráze začne letos. Poslankyně nabízí pomoc na poli osvěty mezi občany tak, aby nevypouštěli do přehradních vod nečistoty.

Loňského 8. dubna proběhla schůzka k řešení situace na plumlovské přehradě, kterou svolala poslankyně za Olomoucký kraj Lenka Andrýsová. “Obrátili se na mne starostové přilehlých obcí, protože od orgánů státní správy nedostávali dostatek informací. O dění kolem přehrady se dozvídali především z médií”, vysvětluje poslankyně. “Po roce pozitivně hodnotím pokrok jednak v odstranění usazenin ze dna nádrže, jednak v získání prostředků na pozemkové úpravy.” Ze dna nádrže bylo odvezeno 240 000m3 sedimentu. Práce na projektu revitalizace říčky Hloučely a vodního díla Plumlov však stále nejsou u konce.

V letošním roce začne oprava hráze. Na konci vzdutí nádrže vznikne revitalizovaná plocha, na níž porostou mokřadní rostliny a poslouží tak i k odstraňování vodou naplavovaných usazenin. Voda by se do přehrady měla začít napouštět na jaře v roce 2013. Původní plán Povodí Moravy však odhadoval návrat turistického ruchu už v letní sezóně 2011. “Věřím, že již k dalšímu posunu data dokončení nedojde. Další posouvání termínu může být likvidační jak pro provozovatele rekreačních zařízení a občerstvení, tak pro členy místního rybářského spolku,” uvádí Lenka Andrýsová.

Stav na zdejších vodních plochách však nelze do budoucna trvale zlepšit, pokud neklesne znečištění přicházející do nádrže z celého povodí. Proto je nutno v prvé řadě dobudovat odkanalizování obcí nad přehradou a jejich napojení na čistírnu odpadních vod. O čistou vodu se taktéž musí přičinit zemědělci. Nevhodné způsoby hospodaření v kombinaci s používáním hnojiv způsobily velký úbytek nejúrodnější půdy. Dále je nutno vyřešit oblast pozemkových úprav, které by sloužily jako protierozní opatření a zamezily tak splachům ornice a ukládání sedimentů na dně nádrže, které znečištění přehrady z velké části způsobily. “Proto je nutné, aby se i po provedené reformě pozemkových úřadů od 1. ledna 2013 nesnížil počet zaměstnanců, kteří pracují na pozemkových úpravách kolem plumlovské přehrady. Stomiliónová investice do vyčistění přehrady by totiž mohla přijít vniveč,” apeluje poslankyně.

To, zda okolní rybníky i samotná přehrada v Plumlově zůstanou i do budoucna bez sinic, záleží z velké části na místních obyvatelích. Stále totiž dochází k vypouštění nečištěných odpadních vod. Tyto případy řeší vodoprávní úřad v Prostějově, bohužel však v mnohých případech není dohledán viník, aby mohl být potrestán. “Osvětu mezi místními občany pokládám za velmi důležitou. Pokud budou lidé vypouštět do přehrady nečistoty, nikdy se kvalita vody v přehradě nezlepší. Ze strany příslušných úřadů vidím v této věci stále ještě rezervy. Nabízím pomocnou ruku při komunikaci s občany, například při pořádání diskuzí nebo informační kampaně,” dodává Andrýsová.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF