facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Poslední 5 otázek v roce 2012

26 Prosinec 2012 Tisk PDF

Současná nejen politická situace očima Lenky Andrýsové. Ptala se stážistka Petra Fabiánová, studentka oboru Mediální studia na Univerzitě Karlově.

Read More

Read More

Read More

  • Co se pro Vás změní, když strana LIDEM půjde do opozice?

Paradoxně na mojí každodenní práci poslance se nic nezmění. Budu se stále věnovat svým tématům. V příštím roce chci věnovat svůj prostor e-sbírce, nebo opět mezinárodním organizacím. V lednu se těším na vyhodnocení analýzy členství České republiky v mezinárodních organizacích, kterou zpracovalo Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem financí. Osobně ale stále věřím, že se vztahy v koalici urovnají. Jsem totiž přesvědčena, že lepší je programová nabídka této vlády než vlády levicové.

 

  • Myslíte si, že je správné, aby úřady měly pravomoc zakázat pobyt pachatelům s opakovanými přestupky? 

V hlasování po vrácení tohoto zákona ze Senátu a od prezidenta jsem tuto novelu nepodpořila. Zde najdete vyjádření prezidenta. S jeho odůvodněním se ztotožňuji. Důležité je pro mě i stanovisko ombudsmana, který také s novelou nesouhlasí.

Co prezident zákonu vytkl, se pokusím stručně shrnout. Zdůraznil, že tři ze čtyř nejvyšších ústavních institucí České republiky se stavějí proti zákonu. Konkrétní ustanovení novely jsou podle prezidenta nedomyšlená a neodpovídající proklamovaným záměrům navrhovatelů. Přestože bylo záměrem navrhnout zákon tak, aby nedopadal na místní  obyvatele, kterých by se zákaz pobytu neměl týkat, jeho autoři zákon navrhli a parlament jej schválil ve znění, kdy na místní obyvatele obcí dopadat bude. Dnes totiž řada občanů žijí v obcích, kde nejsou hlášeni k trvalému pobytu, přičemž na tomto místě mohou mít rodinu, nebo zaměstnání či živnost. Nejasně formulovány jsou také výjimky, například při návštěvě lékaře v zakázané lokalitě, které má povolit obecní úřad. Zákazem pobytu obec svůj konkrétní problém nevyřeší, jen ho dočasně přesune k sousedům.

  • Jak se stavíte k tomu, že si poslanci odhlasovali zvýšení svých platů prostřednictvím zrušení odvodů z paušálních náhrad? Jde nějak zabránit takzvaným přílepkům?

Návrh na jakékoliv zvýšení platů poslanců jakýmkoliv způsobem současně nepodporuji. Bohužel jsme byli okolnostmi nuceni zvýšit daň z přidané hodnoty a naši policisté a hasiči mají také nižší výplaty. V takové situaci si poslanci zvyšovat platy nemají.

Přílepek je pro mě ta část zákona, která nesouvisí s projednávanou problematikou. I když jsem s pozměňovacím návrhem nesouhlasila, nemyslím si, že by se jednalo o přílepek. Přílepkům v konkrétních zákonech jde zabránit tak, že se o nich bude veřejně mluvit.

  • Jak vnímáte své působení ve straně, která nekandidovala do Parlamentu, a její poslanci nevzešli z řádných voleb? Nemyslíte si, že to je důvod pro složení mandátu?

 Poslanci strany LIDEM byli zvoleni stejně jako všichni ostatní poslanci. Lidé nevolili jen stranu, ale dávali preferenční hlasy i konkrétním osobnostem. Občané, když volí, se musí dívat i na složení kandidátní listiny. Kdyby byli na kandidátce strany lidé, jako například pan Gross, těžko by asi strana získala tolik hlasů.

Vážně jsem nad složením mandátu po odchodu z VV uvažovala. Diskutovala jsem můj případný odchod s jednou autoritou z akademické sféry a jednou pro mě morální autoritou. Ani jeden mi nedoporučil vzdát se mandátu. Když se na to dívám dnes, podle mě by bylo špatné, kdybych se mandátu vzdala. Proč? Protože bych připustila, že všichni poslanci se musí řídit stranickým diktátem. Tak to naše ústava nezamýšlí. Naše ústava správně umožňuje výkon volného mandátu. Poslanci se pak nemohou vymlouvat na stranu, ale čelí osobní odpovědnosti. Tak je to nejen podle mě správně.

Politická strana je pro mě tým lidí, který se shodne na řešení problémů v naší zemi. S týmem strany Věci veřejné jsem se začala rozcházet, a proto jsem z něj odešla. Přestala jsem věřit, že nápravu lze řešit vnitrostranicky. I když jsem dneska v menším týmu lidí LIDEM, stále pracuji na stejných tématech jako dříve a myslím si, že jsem schopna prosadit více. Rozhodla jsem se prosazovat raději než stranickou loajalitu volební program, za který jsem byla zvolena. Volným mandátem se mimo jiné zabývala i Benátská komise Rady Evropy. Nedávno řešila vázaný mandát ministrů ve vládě v Bosně a Herzegovině. Komise se přiklání k osobní, nikoliv stranické odpovědnosti. Viz 

  • Jak jste strávila vánoční svátky? Prací nebo odpočinkem?

Vánoční svátky jsem strávila prací pro rodinu. Upekla jsem jako každý rok vánočky, luxovala jsem, obalovala jsem kapra, pomáhala s bramborovým salátem, vyráběla jsem s mojí devítiletou kamarádkou vánoční ozdoby na vánoční tabuli. Na Boží hod 25. prosince k nám přijela část rodiny, pro představu asi 24 lidí, a o ty jsem se taky pomáhala starat. Tentýž den jsme pořádali taky tradiční koncert u hluzovské kapličky, kde jsem s naším triem hrála na flétnu koledy. Včera už jsem měla první povánoční pracovní schůzku a pak jsem jela na návštěvu za babičkou a dědou.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF