facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Prohlášení k výzvě Vraťte nám stát

10 Květen 2012 Tisk PDF

Vážení tvůrci a signatáři prohlašení „Vraťte nám stát“,

děkuji Vám za zaslanou výzvu a dovolte mi, abych na ni tímto dopisem reagovala. Ve Vašem prohlášení je velmi zřetelné zklamání v celý systém, které vyplývá z řady medializovaných kauz. Ať už se jedná o zveřejněné odposlechy Pavla Béma s Romanem Janouškem, nebo o další kauzy poukazující na neefektivní hospodaření státu. Souhlasím s Vámi, že všechny tyto nešťastné případy podstatně narušují důvěru občanů v demokratické metody vládnutí a ve vymahatelnost spravedlnost.
Dále zmiňujete, že značná část elit je dnes terčem vydírání. Ubezpečuji Vás, že osobně nejsem žádným terčem jakéhokoli vydírání.

Podle mého názoru je náš systém nedokonalý. Stejně tak se ale cítí lidé v jakékoliv zemi světa. I když můžeme jako ideální vnímat systémy na západ od naší země, věřte, že i tam lidé chtějí neustále napravovat nedokonalosti, na které veřejnost upozorní. Vnímám, stejně jako Vy, problémy v justici. Na tyto problémy hledáme řešení. Příkladem úspěšných změn budiž provedená změna na pozici Nejvyššího státního zástupce, nebo změna ve vedení Policejního prezidia.

Naše vláda pracuje na návrhu reformy justice. Zpracovává se například návrh na zřízení specializovaného protikorupčního státního zastupitelství. Část závazků vlády je v koaliční smlouvě, která je dostupná na tomto odkazu: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf Dále řadu opatření můžete nalézt v protikorupční strategii. Její plnění můžete pozorovat na tomto webu. http://www.vlada.cz/cz/ppov/boj-s-korupci/protikorupcni-strategie/protikorupcni-strategie-90111/ Osobně se snažím v poslanecké sněmovně pracovat především na těchto tématech ze zmiňované strategie: zákon o úřednících, zákon o NKÚ, zákon o financování politických stran, zákon o lobbingu a etický kodex poslance.

Ve Vaší výzvě zmiňujete tyto konkrétní body. Ke každému z nich Vám napíšu můj komentář.

1. Zřízení občanské komise pro vyšetření organizovaného zločinu

Můj komentář:

Tento nápad, ač je na první pohled sympatický, není tak jednoduše realizovatelný. Stejně bychom jako občané museli volit členy této komise z řad občanské společnosti, kterých by se museli zúčastnit občané stejně jako ve volbách do Poslanecké sněmovny. Moje otázka by zněla, v čem by byli členové komise jiné než poslanci.

2. Odtajnění materiálů, které shromáždila za poslední roky BIS

Můj komentář:

Již dnes existuje parlamentní komise, která má právo na materiály z BIS. Je třeba ji aktivizovat a využít jejího potenciálu.

3. Změna financování politických stran

Můj komentář:

Na tomto zákoně již vláda pracuje. Je v pokročilém stádiu. Brzy přijde na program vlády. Budu ráda za Vaše připomínky k tomuto konkrétnímu návrhu.

4. Zákon o prokazování původu majetku politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých

Můj komentář:

Politici již dnes pravidelně zveřejňují zprávy o svém majetku podle zákona o střetu zájmů. Nové za rok 2011 vyvěším počátkem června na mém webu. Taktéž Vám je na požádání ráda zašlu.

5. Rozkrytí vlastníků firem, které se uchází o veřejné peníze

Můj komentář:

I na zákoně o transparentnosti firem se pracuje. Vláda úzce komunikuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která o tomto zákoně začala odborně diskutovat. Tuto změnu jsme nemohli prosadit pouze změnou zákona o veřejných zakázkách. Vydali jsme se cestou navržení zákona o transparentnosti firem.

6. Zdanění hazardu

Můj komentář:

Ano, souhlasím. Zrovna v těchto dnech se Karolína Peake setká s ombudsmanem. Hovořit budou o lepší regulaci a zdanění hazardu. Vláda návrh předloží Poslanecké sněmovně velmi brzy.

7. Rady veřejnoprávních médií

Můj komentář:

Velmi ráda s Vámi proberu možné změny voleb do rad veřejnoprávních médií. Zatím jsem se v této oblasti aktivně neangažovala.

Závěrem bych dodala, že si musíme vážit demokracie a svobody, kterou skýtá, nicméně nesmíme zapomínat na velký díl odpovědnosti každého jednotlivce, který s sebou přináší. Jsem ráda, že se aktivně vyjadřujete k politickým otázkám i Vy. Cením si toho, že i Vy se snažíte nalézat způsoby, jak lépe vést naši zemi. Pokud cítíte, že se chcete o zmíněných bodech dozvědět více, ráda se s Vámi setkám a budu diskutovat možnosti, jak dalších změn dosáhnout.

S úctou

Lenka Andrýsová

Znění výzvy ZDE.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF