facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Reakce na včerejší článek o EXPU na idnes.cz

06 Červen 2012 Tisk PDF

Jsem jednoznačně pro účast České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Naše účast je však relativně nákladná. Velmi se mi líbí model, kdy by pouze malou část nákladů uhradil stát. Dále by výrazně přispěli hlavně podnikatelé, kteří budou v českém pavilonu vystavovat. Podobný model funguje v zemích, jako je třeba Velká Británie nebo Švédsko. Licenci na výstavbu, provoz a prezentaci českého pavilonu bychom mohli svěřit soukromému sektoru. Myslím, že by o takovou spolupráci mohla mít zájem například Hospodářská komora, nebo Svaz průmyslu a dopravy. S dalšími kroky bychom neměli příliš dlouho otálet. EXPO 2015 je zajímavou příležitostí pro prezentaci výrobků a služeb, které v České republice nabízíme.

Ohledně naší učasti na EXPO 2015 jsem oslovila i Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Znění dopisu:

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s dotazy týkající se výstavy EXPO 2015 v Miláně. Vláda České republiky stále ještě nerozhodla, jestli se výstavy EXPO v roce 2015 zúčastníme, či nikoliv. Pozvánku však Česká republika obdržela již v březnu minulého roku.

Pro zdárnou prezentaci naší země potřebujeme dostatek času a jasný plán, který vychází vstříc našim ekonomickým možnostem. Ráda bych Vám proto již dnes položila tyto otázky:

  1. Jaký je plán a harmonogram příprav České republiky a Vašeho ministerstva na EXPO 2015?
  2. Kdy rozhodne vláda o tom, zda je Česká republika bude, či nebude účastnit?
  3. Vzhledem k obrovské finanční náročnosti celé akce je ke zvážení model PPP, který se osvědčil v zahraničí (Velká Británie, Švédsko). V těchto zemích do výstavy vložili kapitál soukromé subjekty. V České republice přichází v potaz prodej licence na výstavbu, provoz a prezentaci českého pavilonu do soukromých rukou. Stát by v konečném efektu mohl přispět i pouhými 20%. Podle předběžných neformálních informací by o nákup této licence mohla mít zájem například Hospodářská komora. Jak se na užití PPP modelu v případě EXPO 2015 dívá Vaše ministerstvo, případně česká vláda? Hodláte takový model diskutovat na vládě?

Osobně bych se přimluvila na brzkém termínu projednání tohoto bodu na vládě. Bez vládního souhlasu s účastí naší země není možné vypracovat detailnější dokumentaci týkající se například finanční nákladnosti. Navíc bez včasného schválení harmonogramu a zahájení příprav nevyužijeme maxima příležitostí a možností pro lepší prezentaci naší země.

S úctou,

Lenka Andrýsová

 
Joomla SEO powered by JoomSEF