facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Senátní verze zákona o veřejných zakázkách je špatná

19 Leden 2012 Tisk PDF

Ve středu odpoledne zasedl již počtvrté Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. Hlavními body programu byla diskuse nad materiálem o účinné lítosti či diskuse nad zavedením povinnosti dokládat průhlednou vlastnickou strukturu u společností ucházejících se o veřejnou zakázku.

 Členové výboru dále diskutovali o senátním pozměňovacím návrhu zákona k novele zákona o veřejných zakázkách. „Pozměňovací návrh, který byl v senátu prosazen, není ani legislativně správný a mohl by způsobit hospodářské škody větší než jakýkoli užitek. Pozoruhodné je, že i Nadační fond proti korupci, který tento návrh prosazoval, od něj již dává ruce pryč. Na sněmovní verzi návrhu pracovala široká platforma složená i z neziskových organizací a je velkým pokrokem v zadávání veřejných zakázek v České republice vedoucí k hospodárnosti a konkurenceschopnosti,“ uvedla vicepremiérka Peake.

Vládní výbor následně jednomyslně přijal usnesení, kterým bere na vědomí přípravu zákona o zvýšení transparentnosti právnických osob. „Novela si bere za cíl zvýšení průhlednosti právnických osob nejenom při veřejných zakázkách, ale při veškerém veřejném plnění např. dotace, granty. Bude to samostatný zákon, neboť zasahuje do více předpisů jako je například zákon o praní špinavých peněz, zákon o majetku České republiky, střet zájmů. Zákon zavádí povinné zaknihování nebo imobilizaci akcií na majitele. V připomínkovém řízení budu navrhovat, aby byla stanovena trestní sankce za uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení o vlastnické struktuře,“ řekla předsedkyně výboru. Vládě by měla být novela předložena do konce prvního čtvrtletí roku 2012.

Předsedkyně výboru Karolína Peake dále navrhla vytvořit platformu k zákonu o úřednících, kam by byli přizváni i jednotliví odborníci, zástupci občanských sdružení a dalších institucí. Debata o této připravované právní normě by tak probíhala naprosto transparentně za účasti širokého spektra veřejnosti. „Je to jedna ze tří hlavních priorit boje s korupcí. Je nezbytné stanovit průhledná pravidla pro zaměstnávání, odměňování, politickou nezávislost a odpovědnost úředníků,“ uzavřela Karolína Peake.

 Tiskový odbor VV

 
Joomla SEO powered by JoomSEF