facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Setkání českých a polských podnikatelů a politiků v Katovicích

17 Květen 2012 Tisk PDF

Ve spolupráci s panem velvyslancem Janem Sechterem z Velvyslanectvím České republiky ve Varšavě jsme zorganizovali setkání českých a polských obchodních, ale i politických partnerů. Chtěli jsme si vyslechnout zkušenosti spolupráce českých a polských starostů a podnikatelů. Zároveň jsme si kladli za cíl otevřít problematické otázky česko-polských obchodních vztahů. Ráda bych se s Vámi podělila o několik postřehů, které na diskuzi zazněly.

Polská ekonomika se již několik let po sobě v porovnání s ostatními evropskými státy velmi dynamicky rozvíjí. V Polsku a zejména v jeho průmyslové jižní části investovala řada velkých českých podniků (v energetice, chemickém průmyslu, dopravě, stavebnictví ve strojírenství i v potravinářském průmyslu) a na vzájemném obchodu se podílí řada malých a středních podniků. Malé a střední podniky mohou v sousedním Polsku uspět a jednou z možností je využít existujících partnerství, která mohou být při startu v zahraničním podnikání kvalitní a konkrétní podporou. 

Polsko nabízí geografickou blízkost, která je nespornou výhodou a potenciálem pro další vzájemný obchod.

Z Olomouce do Katovic se jede necelé dvě hodiny autem. Trasa je dlouhá 179 km. Vlakem se člověk dostane do Katovic za 3 hodiny. Z Přerova trvá cesta autem také necelé dvě hodiny. Vlakem už pouze 2 hodiny 39 minut. Z Jeseníku dojede podnikatel do Katovic za 2 a půl hodiny.

S Polskem nás také propojují již tradiční vztahy a spolupráce. Každý, kdo navštívil výstavu květin v Olomouci na Floře, potkal řadu polských obchodníků, kteří si jarní Floru nezapomenou napsat do diáře. Na svazích v Beskydech a Jesenících potkáváme polské lyžaře. Pro polské turisty tiskneme letáky přímo v polštině. Lidé ze severní Moravy jezdí často nakupovat do Polska, ať už nábytek či textil. Existuje také řada vzájemných mikroprojektů a výměnných návštěv mezi partnerskými obcemi. To vše poskytuje podhoubí pro zintenzivnění česko-polských obchodních vztahů. 

Pozitivní zkušenosti z partnerství měst

Partnerství měst přináší mimo rozvoje vztahů v oblasti kultury a školství také užší hospodářské styky. Například na jednom ze setkání partnerských měst se starosta Moravského Berouna velmi zasadil o propagaci olomouckých čerpadel. O čerpadla, která mimo jiné pomáhala při povodních v Polsku, mají zájem i obce.

Pozitivní zkušenosti mají i podnikatelé, které polské samosprávy berou s sebou na společná setkání partnerských měst.

Negativní zkušenosti bránící prohlubování vzájemné spolupráce

-        problém se železničním spojením - železniční poplatky

-        nemocnice a zdravotní péče - problém dohody českých a polských pojišťoven

Informace od pana velvyslance

Pan velvyslanec Jan Sechter nabídl možnost poskytnout prostory Slezské kanceláře velvyslanectví České republiky v Polsku (Pawła Stalmacha 21, Katowice 40-058) pro účely obchodního jednání. Je ochoten předat zájemcům informace o tom, jak navázat partnerství obcí a měst. Zmínil, že by obce měly více využívat Evropský sociální fond i pro česko-polské projekty a že probíhá podpora hospodářské spolupráce skrz „European Grouping for Territorial Cooperation“.

Pan velvyslanec také představil honorárního konzula ČR v Katovicích. Jako důležitou kontaktní osobu uvedl kromě sebe také kancelář CzechTradu ve Varšavě.

Další setkání

Ve dnech 16.- 17.č ervna organizuje setkání Powiat Bieruńsko-Lędziński. Informace budou k dispozici ZDE. Tento Powiat má velmi zajímavé pobídky pro investory.

Hospodářská komora Jeseník, nebo Hospodářská komora v Moravskoslezském kraji taktéž nabízí podnikatelům setkání s polskými partnery. Více informací a kontakty najdete ZDE nebo ZDE

Informace o Polsku z první ruky (včetně exportních příležitostí).

 
Joomla SEO powered by JoomSEF