facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Trestní odpovědnost právnických osob na půdě sněmovny schválena

10 Říjen 2011 Tisk PDF

V poslanecké lavici se zaměřuji hlavně na plnění  programového prohlášení  vlády, obzvláště  kapitoly Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce, ale i protikorupční strategie. Oba tyto dokumenty zavazovaly vládu k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Návrh trestní odpovědnosti právnických osob jsem podpořila především z těchto 
důvodů:

1. Často je velmi složité dohledat konkrétní fyzickou osobu odpovědnou za protiprávní jednání, které způsobuje právnická osoba, ačkoli o spáchání trestného činu právnickou osobou není pochyb. Typicky se jedná o ekologické havárie způsobené provozem továren.
2. Právnická osoba bude více motivována k vyvození odpovědnosti svých zaměstnanců a rozhodujících osob. Firma bude více dbát na to, aby se dohledal konkrétní viník.
3. Hospodářská činnost, při které dochází k páchání trestných činů zejména v oblasti finančnictví, ekonomie a životního prostředá, se v drtivé většině uskutečňuje právě činností velkých nadnárodních korporací.

Tento zákon vypracovalo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ústavně-právním výborem, který  na základě návrhů pana profesora Fenyka navrhl rozšíření okruhu trestných činů, za které bude firmám hrozit sankce. Šlo v podstatě o šest skutkových podstat (o porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození vodního zdroje a neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu). 
Během projednávání se objevily i další poslanecké pozměňovací návrhy. Nepodpořila jsem ty, které měly ambici omezit výčet trestných činů a jednotlivé druhy sankcí.  

Osobně považuji prosazení tohoto zákona za jeden z důležitých protikorupčních nástrojů  a jsem velmi ráda, že jsme ve 3. čtení podpořili jeho doplnění zejména o trestný čin pletichy a také sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Bohužel trestní čin "porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže" nezískal ve sněmovně podporu.
Schválení této legislativy nám mimo jiné umožní připojit se k signatářům Úmluvy OSN proti korupci.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF