facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Zákon o veřejných zakázkách zvýší férovost soutěží

27 Říjen 2011 Tisk PDF

„Cílem novely je otevřít prostor pro větší konkurenci u veřejných zakázek, zvýšit jejich férovost a zabránit ohýbání výběrových řízení,“ tak charakterizoval ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV) zákon o veřejných zakázkách, který prošel druhým čtením.

Předseda Věcí veřejných Radek John považuje vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách za další důkaz toho, že jeho strana usiluje o zprůhlednění veřejných tendrů. „Považujeme za klíčové, že zákon zabraňuje ohýbání soutěží tak, aby v nich vítězily firmy, které by pak výhodně vysávaly veřejné rozpočty,“ uvedl.

Podle ministra Kamila Jankovského zákon umožní narovnání veřejných zakázek tím, že snižuje limity pro zakázky malého rozsahu, u stavebních zakázek do 6 milionů korun nejdříve na 3 milióny, potom na 1 milión, u podlimitního řízení z 20 miliónů na 10 miliónů korun. Zavádí také povinnost uveřejňovat hodnotící protokol, smlouvu i skutečně uhrazenou cenu. „Je to krok k větší transparentnosti. Bude vidět, jakým způsobem byly nasmlouvány smluvní vztahy a zda nedošlo k plýtvání,“ říká Jankovský s tím, že norma nově stanovuje také institut významné zakázky. „U významných zakázek nad 300 milionů korun budeme vyžadovat oponentní posudek a následně to bude schvalovat vláda. Jde o opatření ve smyslu státní expertizy,“ upřesňuje.

Z vládní předlohy zmizel dnešní systém neblaze proslulých losovaček.  Jen u některých zakázek obranného charakteru je možnost zúžit počet uchazečů na základě kvalifikace. Zákon zásadním způsobem omezuje nutnost technické a ekonomické kvalifikace, tedy to, co umožňovalo šití zakázek na míru.  „Abychom do zákona vnesli větší konkurenci, zakázali jsme požadavek reference. Chceme tím rozbít segmentaci, kdy menší firmy se přes požadované obraty nemohly dostat k větším zakázkám,“ argumentuje ministr Jankovský.

Novela zavádí u stavebních zakázek jednotné dodací podmínky v rámci prováděcích předpisů.  Zpřísňuje souběh sektorového a veřejného zadavatele. „I veřejné zakázky na vodovody a kanalizace se budou řídit podmínkami veřejného zadavatele. Navrhujeme také, aby v okamžiku, kdy je v soutěži jen jedna nabídka, byla soutěž zrušena,“ popisuje ministr pro místní rozvoj.

Ve druhém čtení byl na právě probíhající sněmovní schůzi k vládnímu návrhu zákona o veřejných zakázkách načten pozměňovací návrh, který přenáší dnešní povinnost vítězného dodavatele zveřejňovat vlastníky, kteří na něm mají více než deseti procentní majetkový podíl, i na jeho subdodavatele. „Podstata návrhu je v tom, že vítězná firma musí předložit zadavateli seznam všech svých subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě významné veřejné zakázky více než 5 %. Pokud je vítězná firma akciovou společností, je přílohou seznamu i seznam akcionářů, vlastnících akcie v hodnotě více než 10 % základního kapitálu. Zadavatel, například obec, pak tyto informace musí uveřejnit na svém webu,“ vysvětluje předkladatelka pozměňovacího návrhu, poslankyně VV Lenka Andrýsová.

Místopředsedkyně vlády i Věcí veřejných Karolína Peake považuje zákon z dílny rezortu svého stranického kolegy za důležitý nástroj protikorupční strategie. „Kontrola dosáhne na daleko širší spektrum zakázek. V koalici jsme se dohodli na přemostění mezi obchodním zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách tak, aby uchazeč o veřejnou zakázku musel dokládat vlastnictví firmy buď výpisem z centrálního depozitáře, nebo od banky, u které jsou akcie uloženy,“ uzavřela Karolína Peake.
 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF