facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

9 tipů pro ČR ke zprůhlednění financování politických stran

05 Květen 2011 Tisk PDF

Experti Rady Evropy našli při inspekci v Česku sérii nedostatků v tom,jak funguje financování politických stran. 9 doporučení Rady Evropy, jak dostat finance českých politických stran lépe pod kontrolu:

Hlídat i členské příspěvky

Vedle detailního rozpisu sponzorů by strany měly zveřejňovat více informací o členských příspěvcích. Dnes uvádějí jen částky nad 50 tisíc Kč, a tak se příspěvky v praxi rozepisují na menší sumy, aby dárci nebyli vidět.

Zveřejňovat slevy, dluhy a nepeněžité dary

Měla by se zpřísnit pravidla pro vykazování nepeněžitých darů a služeb. Například u půjček by strany měly uvést nejen věřitele, ale i úrok a výši dluhu. Strany by také měly více informovat o tom, kdo jim pomohl formou slevy nebo jiné nepeněžní výhody.

Sledovat spřízněné firmy

Do stranických výkazů by se mělo zahrnout účetnictví firem, které jsou na ně přímo či nepřímo napojené a které jim vydělávají peníze nebo financují kampaně.

Výkazy zveřejnit na webu

Výroční zprávy stran by neměly jen ležet ve fyzické podobě v knihovně Poslanecké sněmovny (kde jsou často nekompletní či nekvalitně zkopírované), ale měly být volně k dispozici komukoli.

Rozepsat náklady, a neotálet

Výroční zprávy stran by měly obsahovat rozpis příjmů, ale mnohem víc detailů o nákladech na volební kampaně. Strany by také měly informovat o velkých sponzorech a darech promptně, nikoli jen ve výročních zprávách, které jsou například letos dostupné až rok po volbách.

Odtajnit účty kandidátů

Na politiky, kteří kandidují samostatně, by se měla vztahovat stejná pravidla jakona strany, takže by například měli zveřejňovat seznamy svých sponzorů.

Zvýšit nároky na auditory

Auditoři neplní kontrolu nezávislých kontrolorů, hlídají jen účetní formality. Audityhospodaření by měly podléhat přísnějším pravidlům. Určitě by se nemělo stávat, že auditoři budou buď členem strany, nebo na ni nějak napojeni.

Zavést nezávislou kontrolu

Kontrolní výbor sněmovny hlídá účty stran jen velmi formálně. Na účetnictví a financování strany by měla dohlížet nezávislá instituce, která by zajistila, že budou vyšetřena všechna pochybení a všechny nejasnosti. I ty, s nimiž přijdou média.

Zpřísnit sankce

Za porušování pravidel by měly hrozit tvrdší tresty, a to jak pro strany samé, tak pro kandidáty či sponzory, včetně těch, kteří potají pošlou dar přes prostředníka.

Celá zpráva GRECO ZDE

 
Joomla SEO powered by JoomSEF