facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Debata k novele zákona o střetu zájmů

05 Duben 2013 Tisk PDF

Včera odpoledne se uskutečnila první ze série dvou expertních debat k novele zákona o střetu zájmů a k majetkovým přiznáním politiků, pořádaných pod záštitou poslankyně Lenky Andrýsové ve spolupráci s neziskovými organizacemi Zaostřeno, o.p.s. a Ekologický právní servis.  Jedná se o formát moderovaných kulatých stolů s uzavřenou skupinou odborníků.   

Cílem je nalézt ucelené a koncepční řešení v současnosti neuspokojivě fungujících ustanovení zákona o střetu zájmů, která potřebují novelizaci. V současné době zákon nenaplňuje předpoklady, které by měl: majetková přiznání nejsou veřejnosti snadno dostupná, kontrola pravdivosti informací je pouze formální, sankce většinou nejsou vymáhány a výše pokut je velmi nízká.

Diskutovalo se primárně o tématech vytyčených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 v souvislosti s doporučeními GRECO.

Zvláště tedy o okruhu osob, na něž by se zákonné povinnosti měly vztahovat. Diskutující se shodli, že v okruh osob, na které se nyní povinnosti vztahují není tím největším problémem současné právní úpravy. V ideálním případě, by samozřejmě oznamovací povinnosti měly podléhat všechny osoby placené z veřejných prostředků. Je však nutné skupiny osob diferencovat, odstupňovat jejich povinnosti a šíři zvěřejňovaných informací. Je zřejmé, že na ústavní činitele musí být kladeny vyšší nároky než na úředníky na obcích.

Jedním ze stěžejních bodů diskutovaného tématu byla rovněž podoba a místo, kam by se měla majetková přiznání veřejných funkcionářů podávat.  Dalším tématem pak byly právě konkrétní povinnosti, tedy především podávat majetková přiznání, oznámení o osobním zájmu, o jiných vykonávaných činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, jakož i povinnost neupřednostňovat osobní zájmy před zájmem veřejným a neslučitelnost funkcí. Bodem, na němž panovala mezi diskutujícími naprostá shoda, byl návrh na zavedení povinných majetkových přiznání ke dni nástupu do funkce.

Konečným výstupem bude vytvoření tezí sloužících jako podklad pro práce na novele zákona o střetu zájmů, která povede ke zvýšení transparentnosti politických procesů a odpovědnosti veřejných funkcionářů.

„Zákon o střetu zájmů je jedním ze zákonů, které nám mohou pomoci zprůhlednit politické rozhodování a který souvisí s úpravou podmínek pro lobbing. Poté, co nezískal podporu zákon o lobbingu jako celek, rozhodli jsme se jít cestou úpravy dílčích zákonů. Tato cesta se mně osobně líbí více. Dnes jsme zahájili diskuzi o zákoně o střetu zájmů na sněmovní půdě. Díky tomuto zákonu můžeme preventivně odkrývat střet zájmů včas. Na základě diskuze vypracuje konečnou novelu Úřad vlády ČR pod vedením Karolíny Peake,“ dodala poslankyně Lenka Andrýsová.

Ke kulatému stolu byli pozváni poslance napříč politickým spektrem, zástupci relevantních resortů a institucí včetně Úřadu vlády, českého zastoupení v GRECO a odborníci z akademické sféry. 

Účastníci expertní debaty:

Andrýsová Lenka - poslankyně Parlamentu ČR

Bielinová Petra - Oživení

Brož Vladan - Transparent International

Čech Milan Kryštof - Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR

Dienstbier Filip - Univerzita Palackého v Olomouci

Jiránek Dan - primátor Statutárního města Kladna a předseda Svazu měst a obcí

Klimešová Magdaléna - Ekologický právní servis

Kudrna Jan - Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Lišuchová Helena - Ministerstvo spravedlnosti ČR - GRECO

Mlynařík Václav - Ministerstvo vnitra ČR

Smetana Jan - Metropolitní univerzita Praha

Smith Michael - Sociologický ústav AV ČR

Ševčík Petr - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Štětina Jiří - poslanec Parlamentu ČR

Vymětal Petr - VŠE

Celou akci moderoval pan Jan Bumba, redaktor časopisu Ekonom.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF