facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Doporučení k úsporám Kanceláři Poslanecké sněmovny

09 Červenec 2013 Tisk PDF

S následujícími tipy na možné úspory při provozu Poslanecké sněmovny jsem se obrátila na pana Kancléře. Posuďte sami, kde všude je možné ušetřit.

Zároveň jsem velmi ocenila zlepšení, která se od roku 2010 již realizovala. Jedná se především o elektronizaci chodu sněmovny, tedy o to, že všechny sněmovní tisky už Kancelář Poslanecké sněmovny netiskne pro každého poslance zvlášť. Také se jedná o zpřehlednění webových stránek, nebo o zrušení automatického zasílání DVD všem poslancům s informacemi, které naleznou na webu sněmovny. Velmi také vítám, že oddělení IT pracuje na anglické verzi webové stránky sněmovny. 

 

  1. Právní informační systémy

Poslanecká sněmovna za minulý rok podle informací, které mám, utratila 6.000.000 Kč za právní informační systémy. Senát za stejné období utratil 350.606 Kč. Ministerstvo spravedlnosti včetně dalších 200 podřízených institucí 7.000.000 Kč. Je evidentní, že Poslanecká sněmovna odvádí za Codexis a ASPI společnosti Atlas Consulting, s.r.o. výrazně více, než by měla.

Doporučení: Licence by se měly zakupovat jen na počítače, kde se opravdu využívají. Osobně považuji za zbytečné, aby měl přístup do těchto systému jak asistent, tak poslanec. Je třeba se poučit z provozu Senátu.

Předpokládaná úspora: 5.000.000 Kč

  1. Počítače

Považuji za správné rozhodnutí, že se pevné počítače v kancelářích nahradily notebooky. Je to mnohem operativnější. Nerozumím však nově vypsané zakázce, kdy se plánuje nakoupit 450 počítačů, přičemž zaměstnanců sněmovny je 343. Zakázka je k dispozici ZDE. Celková výše zakázky 6.375.000 Kč.

Doporučení: Zvážit počet počítačů, které jsou opravdu potřebné.

Předpokládaná úspora: 1.500.000 Kč

  1. Potřebnost softwarového řešení zpracování dotazů podaných na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Sněmovna se v roce 2011 rozhodla koupit speciální software pro žádosti o informace od občanů dle zákona č.106/1999 Sb. Otázkou je, zda-li je taková služba sněmovně vyplatí a občanům něco přinese. Pořizovací náklady činily po odhadu 20.000.000 Kč ZDE, pak 8.000.000 Kč ZDE, 5.600.000 Kč. Vyhrála společnost Atlas Consulting, s.r.o. Překvapivá je také nestandardně krátká doba na zhotovení softwaru - od 1.3.2012 do 30.4.2012. Viz  ZDE.

Doporučení: Zhodnotit potřebnost softwaru a přínos chodu sněmovny, v případě negativního vyhodnocení neprodlužovat smlouvu o poskytování těchto služeb.

  1. Transparentnost

Transparentnost je prevencí proti neefektivnostem. Umožní nejen veřejnosti, ale i zaměstnancům a poslancům navrhování úspor. Osobně jsem si zažádala o závěrečný účet Poslanecké sněmovny. Od pana ředitele odboru hospodářské správy Milana Hybše mi dorazilo, že bohužel závěrečný účet za rok 2011 již není k dispozici v písemné formě, lze jej zhlédnout v elektronické podobě na webové adrese nebo na adrese, kde ovšem je ve velmi stručné podobě, kdy jsou veškeré výdaje skryty v jedné obecné položce "Výdaje". Stejně tak v jedné stručné tabulce je popsán i plánovaný rozpočet. To rozhodně občanovi nedá informaci o tom, jak se s prostředky ve výši 1 miliardy Kč hospodaří.

Doporučení: Klikací rozpočet podobný tomu, co má Nové Město nad Metují. Viz http://rozpocet.nmnm.cz/ tento rozpočet stál cca 100.000 Kč. Tuto částku bychom do transparentnosti měli jednoznačně vložit.

  1. Nákup letenek

Kolega ze sněmovny mne upozornil na to, že zcela totožnou letenku, kterou na internetu viděl a kterou si vyhledal za 6000 Kč, sněmovna v tentýž den pořídila za 9000 Kč.

Doporučení: Zvážit lepší nastavení vztahu s společností nakupující potřeby KPS letenky.

  1. Tisk závěrečných účtů, pozměňovacích návrhů a výplatních pásek

Ke zvážení stojí také tisk závěrečných účtů. Každý poslanec má k dispozici notebook a může s rozpočtem pracovat operativně na něm. Případně si na tiskárně může sám po zvážení materiál, nebo jeho části vytisknout. Totéž se týká rozpočtů. Ke zvážení stojí také tisk pozměňovacích návrhů během schůze. Za sebe doporučuji výplatní pásky taktéž doručovat poslancům elektronicky. Stejně jsou jejich platy veřejné.

Doporučení: Postoupit v elektronizaci chodu Poslanecké sněmovny. Udělat si případně vnitřní analýzu toho, kde by šlo ještě další procesy zelektronizovat.

  1. Standardizované zápisy z jednání výborů a podvýborů

Dnes každý výbor poskytuje jiným způsobem psané zápisy. Někdo ani neuvádí seznam pozměňovacích návrhů včetně předkladatelů a jejich obsahu. Standardní zápis by měl vypadat asi jako ty, které zpracovává Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ukázka například ZDE. Díky tomu se nám podaří dát občanům dostatečné informace z jednání, na které se ne vždy mohou osobně dostavit. Otázkou jsou také veřejné zápisy z pracovních cest.

Doporučení: Určit minimum toho, co musí zápis z Výboru, případně zahraniční cesty, obsahovat.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF