facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Moje priority v roce 2013

11 Leden 2013 Tisk PDF

1. E-sbírka a e-legislativa

Cíl: Zlevnit celkové náklady, rozvinout diskuzi nad tím, co od e-sbírky očekávat.

2. Financování politických stran

Cíl: Prosadit zákon, který je již sepsán, případně podat pozměňovací návrhy týkající se transparentního účtu na financování běžného chodu strany, nikoliv pouze na volební kampaň.

3. Etický kodex

Cíl: Prosadit a přijmout již sepsaný etický kodex pro poslance.

4. Jesenicko a další strukturálně postižené regiony

Cíl: Reagovat na podněty starostů, spolupracovat s krajem na kulatých stolech. První by měl shrnout podporu státu problematickým regionům, druhý by měl odhalit potenciál Jesenicka.

5. Mezinárodní organizace

Cíl: Reagovat na analýzu MZV a MF, navrhnout zrušení členství v některých organizacích, změnit systém. A dále se věnovat reformě Radě Evropy a větší transparentnosti v otázce financování OSN.

6. Zákon o úřednících, reforma veřejné správy

Cíl: Prosazovat normu, která bude odpovídat protikorupční strategii, prosazovat reformu veřejné správy, větší spolupráci obcí, elektronizaci výkonu státní správy, mapu jednotlivých agend.

7. Jednací řád Poslanecké sněmovny

Cíl: Navrhnout změnu jednacího řádu, která zajišťuje dohledání navrhovatele pozměňovacích návrhů podaných i na schůzi výboru (tzv. legislativní stopa), včetně důvodové zprávy k nim. A prodloužit lhůtu mezi 2. a 3. čtením. Dojte tak ke zprůhlednění legislativního procesu a tato varianta se jeví i jako jeden z účinných nástrojů regulace lobbingu.

8. Open Data

Cíl: Otevřít data veřejné správy veřejnosti ve strojově čitelné podobě, aby na jejich základě mohli vznikat uživatelsky přívětivé aplikace zlepšující služby pro občany (např. obchodní rejstřík, ale i jiná data ministerstev).

9. Akcie na doručitele

Cíl: Podpořit zákon o transparentnosti akciových společností, podpořit transparentnost firem, které se podílí na veřejných zakázkách.

10. Jednotná prezentace České republiky

Cíl: Zavést jednotný styl log u státních úřadů (bude existovat přechodné období, kdy budou instituce využívat staré materiály). A prosadit také vytvoření společné komunikační strategie, které pomůže zatraktivnit naši republiku v zahraničí.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF