facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Opatření k podpoře exportu dnes prošlo vládou

19 Červenec 2012 Tisk PDF

Nová úprava podpory vývozu a jeho pojištění

Větší jistotu a fixně nastavené splátky. To by měl vývozcům garantovat nově založený systém jednoho z důležitých nástrojů podpory exportu, a to dorovnávání úrokových rozdílů (IMU). „Tímto návrhem odstraňujeme jednu ze závažných překážek konkurenceschopnosti českých exportérů tím, že budou moci získat pro své obchody financování s pevně nastavenou úrokovou sazbou po celou dobu úvěru,“ nastiňuje budoucí fungování jedna z předkladatelek, poslankyně Lenka Andrýsová.

Zvláště při dlouhodobých úvěrech je kolísání mezibankovních úrokových sazeb častým jevem a toto riziko zvyšuje cenu úvěru. Stát tímto návrhem umožní vznik fondu, který bude vyrovnávat toto kolísání. Rozdíl k tíži banky jí bude hrazen speciálně vytvořeného fondu, v opačném případě naopak banka odvede peníze do fondu.

Předvídatelnost výše úrokové sazby sníží náklady spojené s poskytovaným financováním českého vývozu. Toto opatření v konečném efektu poskytne prostor  pro zlevnění úvěrů. Řada členů EU už takovým způsobem své exportéry podporuje. Pokud prosadíme IMU, pomůžeme dorovnat podmínky našich vývozců se zahraničím a zvýšíme naši konkurenceschopnost“ upřesňuje Andrýsová. Aby nedocházelo k úvěrovým dumpingům, stanovuje OECD mezinárodně platnou úrokovou sazbu pro státem pojištěné exportní úvěry (tzv. sazbu CIRR), jež je spodní hranicí, za níž mohou banky exportní půjčky poskytovat.

Do celého procesu bude navíc zapojena státní akciová společnost EGAP, která má dlouholeté zkušenosti s pojišťováním vývozních úvěrových rizik. Podmínkou pro exportéry bude právě využití pojišťovacích služeb u této společnosti. Na zařazení do systému však není právní nárok, každá jednotlivá žádost bude posouzena ze strany Ministerstva financí individuálně a bude záležet na objemu finančních prostředků státního rozpočtu na příslušný rok.

Další společně předkládaný návrh na podporu vývozu řeší problematiku zdanění přijatého pojistného plnění z pojištěných exportních úvěrů. „Tuto úpravu obsahuje sice zákon o zřízení jednoho inkasního místa, avšak jeho účinnost byla stanovena až od 1. ledna 2015, což může být výraznou překážkou financování některých vývozních obchodů. Zpětný posunutím účinnosti navrhovaných ustanovení na 1. ledna 2013 tento nepříznivý stav napravujeme. Děkuji hlavní iniciátorce, kolegyni Heleně Langšádlové, za možnost spolupodepsání návrhů těchto proexportních opatřeních,“ uzavírá poslankyně.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF