facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Podnikáme v Polsku

21 Listopad 2012 Tisk PDF

„Podnikáme v Polsku“

PRŮVODCE PRO PODNIKATELE: Seminář česko – polské setkání

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku

(19. října 2012, 13:00 – 19:00)

Česko – polské setkání se uskutečnilo pod záštitou velvyslanectví České republiky ve Varšavě, Velvyslanectví Polské republiky v Praze a českých a polských poslanců. Seminář zahájil velvyslanec ČR v Polsku J. Sechter a rada velvyslanectví ČR ve Varšavě K. Kysilka, který mluvil především o konzulátech v Polsku a multifikátorech příhraniční spolupráce. Video zde. Celé sekání bylo rozděleno do pěti bloků, které kopíruje i tento průvodce.

1. Blok: Institucionální podpora podnikání pro malé a střední podniky v České republice a Polsku a programy podpory přeshraniční spolupráce EU 2013-2020

 • V prvním bloku vystoupili M. Slojewska-Kosciolek z velvyslanectví PR v Praze a K. Kysilka ze ZÚ Varšava. Začátkem seznámili účastníky semináře se současnou hospodářskou situací v Polsku a dále se věnovali informacím  o možnostech využití služeb zastupitelských úřadů, sítě honorárních konzulátů, hospodářských komor, kontaktních center CZ-PL hospodářské spolupráce a agentury CzechTrade. Na konci úvodního bloku doplnil J. Sechter informace o publikacích "Doing Business in the Czech Republic" a "Podnikání v Polsku".
 • Video zde.
 • Prezentace zde.

2. Blok: Jak podnikat a spolupracovat „přes hranici“

 • Druhý blok byl nejrozsáhlejší a připravila ho daňová a poradenská firma Accace S. A. z Varšavy. Za ni vystoupil R. Graj, který se zabýval konkrétními právními podmínkami přeshraniční hospodářské spolupráce MSP. Zejména otázkami, jak a kde ohlásit zahájení podnikání, co je k tomu zapotřebí, kolik to stojí. Zmínil také příklady úskalí, jež přeshraniční podnikání provází. R. Graj nakonec informoval účastníky o polském daňovém systému a možnostech vysílání pracovníků na polský trh.
 • Video zde.
 • Prezentace v polštině zde.
 • Prezentace ve slovenštině zde.

 

3. Blok: Partnerská města a obce jako rámec pro podporu přeshraničního podnikání

 • Předseda OHK Jeseník a KHK Olomouc Ing. Bořivoj Minář v tomto bloku nejprve představil Hospodářskou komoru v Jeseníku a dále se věnoval Hospodářské komoře ČR, pod kterou spadá všech 13 krajských komor. Taktéž zmínil velmi důležitou poznámku, že je nutné odstranění handicapů, které české podnikatele znevýhodňují oproti výrobcům z jiných zemí. Velkým handicapem je i dopravní dostupnost. Ta by ale od začátku listopadu měla být zlepšena, jelikož se otevřel obchvat Javorníku.
 • Video zde.
 • Prezentace zde.

4. Blok: Doprava a infrastruktura podnikání v pohraničních regionech České republiky a Polska

 • Karel Kysilka, rada Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, zástupce za Mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci byl hlavním řečníkem čtvrtého bloku. Ten se týkal především Českopolské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Úkolem komise je zejména stanovení postupů a směrů přeshraniční spolupráce a řešení problémů, které tuto spolupráci ztěžují. Komise se skládá z několika skupin podle jednotlivých rezortů.
 • Nejvíce se pan Kysilka věnoval Pracovní skupině pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu. Na české straně je vedoucí Ing. Martin Pospíšil, ředitel Odboru evropských zemí na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na polské straně jeho rezortní kolega Tomáš Michalski, ředitel Odboru mezinárodních vztahů. Kysilka se zaměřil především na dopravu, kde jako hlavní problém uvedl nevyhovující stav dopravních silnic a jejich vzájemného propojení. Situace by se měla zlepšit, až se podaří otevřít polskou A1 s napojením na D1 (mezi Bohumínem a Katovicemi). Stejně tak u spojení Čech s Polskem přes Královehradecký kraj, a to D1 z Prahy přes Hradec Králové na polskou stranu a navázání na S3. Toto propojení je ale zatím v nedohlednu.
 • Video zde.

5. Blok: Prezentace analýzy ekonomických efektů veřejné podpory v rámci CZ-PL spolupráce pro malé a střední podniky

 • Profesorka Jiřina Jílková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně prezentovala výsledky dvou projektů realizovaných v roce 2010, které se zabývaly Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko. Firmy v rámci tohoto programu však nemohou získat přímou podporu. První projekt se týkal analýzy dopadu veřejné podpory na firmy, druhý českopolské přeshraniční spolupráce u infrastrukturních projektů. Během práce akademické komunity na projektech vyšly najevo některé bariéry. Jednalo se především o komunikační jazyk a odlišné právní prostředí (administrativně-právní bariéra). Chybí systematické zkoumání efektů, zda dané operační programy přináší užitek a jsou vhodně nastaveny. Nelze systematicky vyhodnotit, co se v konkrétních regionech děje. A neexistují dostatečné zdroje dat o spolupracujících firmách. Výsledek prvního projektu: polští partneři českých firem jsou z jiných, než přeshraničních regionů. Výsledkem druhého projektu: obce se nepříliš intenzivně starají o rozvoj podnikání malých a středních firem ve své oblasti.
 • Video zde.
 • Prezentace zde.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Rozšířená verze shrnutí ZDE.

Veškeré kontakty ZDE.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF