facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Poslanecký návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

08 Únor 2013 Tisk PDF

Spolupodepsala jsem poslanecký návrhem novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Zařazujeme ním nově do seznamu trestných činů, ze které mohou být právnické osoby postiženy, trestný čin lichvy. Tento návrh podáváme především vzhledem ke stále se rozrůstajícím nekalým praktikám na poli poskytování úvěrů. 

Lichva v rovině trestněprávní je v současné době aplikovatelná pouze na pachatele z řad fyzických osob. V praxi však v řadě případů dochází k tomu, že k lichevním praktikám se často uchylují právě nebankovní poskytovatelé půjček a úvěrů z řad právnických osob. Nemožnost trestat právnické osoby za spáchání trestného činu lichvy je tedy jednoznačně nedostatkem stávající právní úpravy.

Podvodní poskytovatelé půjček využívají finanční tísně a důvěřivosti klientů, aby se na základě vysoce nevýhodné smlouvy o půjčce spolu s dalšími zajišťovacími prostředky dostali k majetku klienta. Půjčka ve většině případů není vyplacena vůbec nebo dochází k předání menší částky na začátku spolupráce, aby byla získána důvěra klienta. Závěrem klientovi zůstávají jeho původní závazky, různými způsoby přichází o nemovitost a případně mu ještě hrozí další vymáhání dluhu od podvodné společnosti.

Na tomto návrhu jsme spolupracovali s Platformou pro odpovědné finance, které se nyní snaží o vytvoření a distribuci metodických pokynů (včetně vzorových dokumentů), jak postupovat v rámci trestního řízení pro oběti trestného činu lichvy.

Celý text novely zákona ZDE.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF