facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Přesvědčte se sami. Počet zaměstnanců státu opravdu klesá.

29 Duben 2013 Tisk PDF

Ještě pořád nebyl schválen nový zákon o úřednících a účinnost služebního zákona je neustále odkládána. Proto nemáme legislativně vymezenu pozici „úředníka státní správy“. Speciální statistiky o jejich počtech tak nejsou k dispozici a musíme si pomoci údaji z jiných zdrojů. Tím může být sledování počtu placených zaměstnanců státu v rámci Státního závěrečného účtu za příslušný rok.

Údaje ke stažení ZDE.

Podle údajů státního závěrečného účtu za rok 2012 existuje v České republice a jejich organizačních složkách a příspěvkových organizací 413 892 funkčních míst. V roce 2011 byl tento počet 416 788 a v roce 2010 činil 429 083 míst. Skutečný počet zaměstnanců se tak proti roku 2011 snížil o 2 896 osob.

 

Jedná se o zaměstnance ústředních správních orgánů, kterými jsou jednotlivá ministerstva, Úřad vlády a další úřady vyjmenované v kompetenčním zákoně jako je třeba Český statistický úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost nebo Energetický regulační úřad. K nim musíme připočíst pracovníky přímo podřízených správních úřadů a příspěvkových organizací. Jsou to lidé z finančních úřadů, úřadů práce, ČSSZ, ale také třeba diplomaté či kontroloři České obchodní inspekce nebo hygienici. V tomto počtu jsou zároveň zahrnuti zaměstnanci jak ve školství, tak v bezpečnostních sborech jako policisté, hasiči, celní správa nebo vězeňská služba a armáda ČR.

Nejedná se však o všechny zaměstnance placené z veřejných zdrojů, protože zde není počítáno s pracovníky zdravotnických zařízení, jejichž financování je napojeno na síť zdravotních pojišťoven, ani s organizacemi, které své zaměstnance odměňují podle platových předpisů platných pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře.

Skutečný počet funkčních míst pouze v organizačních složkách státu bez příspěvkových organizací představuje 186 634 a toto číslo má v posledních letech sestupnou tendenci.

Skutečný počet funkčních míst pouze v organizačních složkách státu bez příspěvkových organizací.

2003

2004

2005

2006

2007

217 148

212 436

209 742

208 504

206 456

2008

2009

2010

2011

2012

201 075

201 621

198 299

187 839

186 634

Samotný počet zaměstnanců státní správy činí 150 202, nezahrnuje však pouze úředníky v pravém slova smyslu, ale taktéž složky obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (zkratka SOBCPO – počet 79 236). Kromě příslušníků třeba policie a hasičského záchranného sboru jsou to tak i soudci nebo státní zástupci.

Skutečný počet funkčních míst pouze ve státní správě bez ostatních organizačních složek státu* a příspěvkových organizací.

2003

2004

2005

2006

2007

166 586

166 811

164 678

163 751

163 219

2008

2009

2010

2011

2012

159 620

160 687

159 854

151 754

150 202

* Např. ostatní organizační složkou v gesci Ministerstva vnitra je Policejní akademie, Správa uprchlických zařízení nebo Muzeum Policie ČR

Osob pracujících na ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy, v jejichž čele není ministr, bylo v loňském roce 24 164. Jejich počet oproti roku 2011, kdy jich bylo 16 301, opticky stoupl. Bylo to však způsobeno přesuny v rámci struktury Policie ČR, kde se zvýšil počet míst v ústředních orgánech, ale klesl u SOBCPO. A přesuny zaměstnanců na Úřady práce ve věci zabezpečení agendy sjednocení výplaty sociálních dávek.

Po odečtení civilních zaměstnanců a příslušníků SOBCPO, tak státní správa zaměstnává cca 71 000 osob.

Platy

Co se týká objemu mzdovými nákladů organizačních složek státu a ústředně řízených příspěvkových organizací, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni platem podle zákoníku práce, činil v roce 2012 132,5 mld. Kč. Stát tak na platy svých zaměstnanců vydal skoro o 2,5 mld. Kč více než v roce 2011, kdy částka dosahovala výše 130,2 mld. Kč. Došlo totiž ke zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství a přidáno dostali i soudci a státní zástupci.

V porovnání s celkovými výdaji státního rozpočtu činí prostředky na platy a ostatní osobní náklady podíl ve výši 10,57 %.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (v mil. Kč) tabulka ZDE.

Zbývá však ještě jiná kategorie, a tou jsou zaměstnanci obcí a krajů, jejichž postavení upravuje zákon o úřednících územně samosprávných celků. Tito lidé vykonávají obecní samosprávu, avšak kvůli spojenému modelu veřejné správy u nás, taktéž přenesenou státní správu v území. Celkem územně samosprávné celky včetně regionálních rad operačních programů zaměstnávají cca 85 000* osob. Nejedná se však pouze o úředníky ve smyslu definice zákona, ale i všechen obslužný a technický personál.

2003

2004

2005

2006

2007

85 080

84 903

85 859

88 884

86 545

2008

2009

2010

2011

2012

88 262

92 252

93 303

89 491

85 176

*Zdroj ČSÚ.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF