facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Rada Evropy Štrasburk

26 Červen 2012 Tisk PDF

Celý tento týden se účastním červnového plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Budeme mluvit o stavu demokracie v Evropě v důsledku ekonomické a finanční krize, roli státu a sociálních právech. Hlavní otázkou bude také budoucnost zvláště mladé generace a s tím související problematika vysoké nezaměstnanosti převážně mladých lidí zvláště v jižních státech Evropy. 

Rada Evropy proto navrhuje řadu opatření vedoucí k lepší integraci mladých lidí do společnosti. Klíčovými aspekty je posílení účasti mládeže na tvorbě politiky, podpora vytváření pracovních míst, zlepšení celoživotního vzdělávání, podpora podnikání a budování funkčního partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

Budeme taktéž volit nového zástupce Generálního tajemníka a soudce Evropského soudu pro lidská práva.

Program zasedání AJ

 
Joomla SEO powered by JoomSEF