facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

07 Prosinec 2012 Tisk PDF

Jsem ráda, že se nám na dnešní schůzi po více než roce podařilo schválit novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, jejíž cestu jsme připravili už v létě díky změně ústavy a na níž panovala shoda napříč politickým spektrem.

Rozšiřujeme tak pravomoce Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu územně samosprávných celků, veřejných institucí jako jsou zdravotní pojišťovny, výzkumné instituce, Regionální rady soudržnosti, Česká televize či Český rozhlas nebo vysoké školy, a v neposlední řadě taktéž i kontrolu podniků s většinovým podílem státu, kraje nebo obcí.

Novela reaguje na současný trend, kdy se majetek ve vlastnictví státu, obcí a krajů velmi často transformuje na soukromé právnické osoby typu akciové společnosti a de facto se stále veřejnými prostředky hospodaří soukromá společnost. Je tedy na místě, aby Nejvyšší kontrolní úřad měl možnost nahlížet do hospodaření velkých firem se státní majetkovou účastí, ať už jsou to České dráhy, Lesy České republiky, ČEPRO, Letiště Praha, městské dopravní podniky a další.

Většina společností, jejichž majoritním vlastníkem je stát nebo územně samosprávný celek, bude nově podléhat vyšší veřejné kontrole. Výjimku tvoří na akciové společnosti, jež mají akcie obchodovatelné na regulovaném trhu.

Teď je na Senátu, aby tak, jak deklaroval na společném jednání na Úřadu vlády, přijal nejen novelu ústavy, ale i tento prováděcí zákon.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF