facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Sněmovna schválila novelu stavebního zákona

15 Červen 2012 Tisk PDF

Cílem je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb.


Novela především přináší:
1.      posílení principu "jedna stavba, jeden úřad, jedno rozhodnutí"
2.      zkrácení doby při pořizování a vydávání územních plánů, snížení
administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování
3.      rozšiření výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí ani
územní souhlas, a to zejména u doplňkových staveb na pozemcích rodinných a
bytových domů.
4.      sjednocení procesních postupů při ohlašování a kolaudování staveb,
při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb.
5.      novele dále umožní lidem, aby připomínkovali návrhy územních
plánů už v takové fázi úředního procesu, kdy to dosud možné nebylo. Změna
má posílit také pozici vlastníků pozemků dotčených územním plánem.
6.       změnu ustanoveních týkajících se stavebních inspektorů, vůči jejichž rozhodnutí se
lidé mohou nově odvolat.

Nepodpořili jsme, ekologickými organizacemi kritizovaný, pozměňovací návrh hospodářského výboru v bodu, který by změnil zákon o ochraně půdního fondu a usnadnil by stavitelům vyjmutí pozemků z pozemkového fondu ani bod měnící ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož by do budoucna občanská sdružení mohla podávat pouze námitky týkající se ochrany přírody a krajiny. Pokud by se sdružení odvolávalo z jiného důvodu, úřad by to musel povinně zamítnout. Což by znamenalo, že současné nejčastější připomínky, týkající se hluku a prašnosti na staveništi, by vůbec nemohly být podávány.

Neuspěl ani poslanecký návrh, podle kterého by se za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu dopravních staveb a energetických rozvodů nemusely platit zákonem požadované odvody. 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF