facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

ČR dává miliardy za členství v mezinárodních organizacích, vláda chce znát smysl

Tisk PDF

Česká republika platí každý rok miliardy korun za členství v nejrůznějších mezinárodních organizacích. Jen loni se jednalo o částku téměř 38 miliard, což je ve srovnání s předchozím rokem o 745 miliónů více. Kabinet hodlá s ohledem na neutěšený stav veřejných financí zrevidovat, zda je pro zemi členství ve všech více než 400 organizacích výhodné a zda-li by se nedalo někde uspořit.

Na středeční jednání kabinetu byl proto zařazen bod nazvaný "Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích".

V materiálu předkládaném ministerstvy zahraničí a financí se píše, že současný stav vyžaduje provést zásadní reformu celého systému poskytování příspěvků mezinárodním organizacím kvůli úsporám i kvůli prioritám země. Od roku 2014 by podle záměru vlády měl být celý systém efektivnější a koordinovanější.

"Je třeba souhrnně a objektivně posoudit, jak členství lépe využívat, jak odstranit případné duplicity, zda je účelné pokračovat ve všech současných členstvích, nebo naopak se stát členy ještě dalších organizací, zda výše vyplácených příspěvků odpovídá našim smluvně podloženým závazkům a zda je přínos prostředků vynakládaných případně nad rámec těchto závazků úměrný jejich výši," uvádí materiál.

Je třeba mít kompletní seznam

Mezi roky 2010 a 2011 dalo Česko alespoň jednou příspěvek více než 400 organizací. Vláda chce členství vyhodnotit a zjistit, zda přinášejí výhody. Prvním krokem proto má být vyhotovení kompletního aktuálního seznamu mezinárodních organizací, kterým ČR přispívá. Seznam by měl obsahovat i detailní informace o povaze jednotlivých závazků. Pak bude podkladem pro návrh nové koncepce členství ČR v mezinárodních institucích.

Státní úřady včetně ministerstev či Akademie věd ČR budou muset připravit soupisy. Napříště mají být ze státního rozpočtu placeny jen ty organizace, které budou zaregistrovány u ministerstev zahraničí a financí, navrhuje se.

V celkové částce, kterou stát ročně za příspěvky platí, jsou například odvody do EUNATO, Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, parlamentní platformy, Rady Evropy, Mezinárodní agentury pro atomovou energii a podobně, píše se v materiálu.

EU loni Češi zaplatili přes 35 miliard, skrze strukturální fondy však může země čerpat násobky této částky a stále se tak řadí mezi čisté příjemce.

Zlom přinesl pád železné opony 

V seznamu jsou též organizace jako Mezinárodní úřad pro mořské dno, Mezinárodní sdružení na ochranu rostlin Evropy, Světová poštovní unie, Program překonávání školního neúspěchu v rámci OECD a mnoho dalších.

Výrazný rozmach vstupů do mezinárodních organizací a institucí nastal pro Československo a po rozdělení pak pro Česko po roce 1990. Souběžně s tím stoupaly i výdaje.

NovinkyČTK

 
Joomla SEO powered by JoomSEF