facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Experti navrhují vládě zavést veřejné diáře pro ministry nebo poslance

Tisk PDF

Pondělí 2. dubna 2012/ ihned.cz

Krátce po vypuknutí aféry Bém-Janoušek dostávají ministři Nečasovy vlády na stůl soubor opatření, které by měly bránit tomu, aby měli lobbisté a nejrůznější podnikatelé tak velký vliv na rozhodování politiků, jako dnes.

Povinnou registraci lidí, kteří se budou chtít zabývat lobbingem, doporučuje mimo jiné materiál, který ve středu projedná vláda.

Odborníci, kteří jej pro vládu vypracovali, v něm zmiňují i možnost zavést veřejného diáře pro politiky. V něm by byly na internetu zveřejňovány a denně aktualizovány jejich schůzky.

Návrh na veřejné diáře je ale v dokumentu předkládán jen jako možná varianta, a to "z důvodu avizovaného nesouhlasu s veřejnými diáři ze strany lobbovaných". Tedy právě například poslanců, senátorů, členů vlády a jejich náměstků, asistentů všech těchto lidí a v jedné z variant také starostů, místostarostů, ředitelů a tajemníků krajských úřadů či členů zastupitelstva.

Návrh ale zároveň jasně říká, že by tito politici a funkcionáři měli mít ze zákona zakázáno od lobbistů přijímat jakékoliv výhody nebo jen jejich sliby.

Návrh vypracovali experti z týmu vicepremiérky Karolíny Peake (VV). A na vládu jde V době, kdy vrcholí kauza s odposlechy telefonických rozhovorů mezi bývalým primátorem Pavlem Bémem (ODS) a podnikatelem Romanem Janouškem, z nichž je patrný Janouškův zákulisní vliv na rozhodování pražského magistrátu.

Vládní odborníci navrhují, aby lobbisté měli povinnost se registrovat u příslušného nově vzniklého orgánu. Tomu by měli pravidelně oznamovat, kdy a u koho lobbovali, a také předkládat výroční finanční zprávu.

Aby bylo možné kontrolovat, zda se takové schůzky uskutečnily, navrhuje také to, aby lobbovaní, tedy ti, s nimiž lobbisté mluvili, své schůzky s nimi oznamovali. Takový seznam by byl neveřejný a odevzdával by se až po uskutečnění schůzky.

Orgán, který by kontroloval lobbistické schůzky, by měl také spravovat registr lobbistů a projednával případné správní delikty v této problematice. Mohl by jím být například parlamentní zmocněnec.

Materiál ale připomíná i práce na vzniku Úřadu pro veřejný dohled nad financováním politických stran a hnutí a doporučuje, aby se tento úřad "staral" také o problematiku lobbingu.

Experti také doporučují zakotvit do budoucího zákona o lobbingu pravidlo o dočasném zákazu výkonu lobbingu na dobu dvou let pro někdejší politiky a státní úředníky. Pravidlo má zabránit "jevu otáčivých dveří", kdy se tito lidé ihned po odchodu z funkcí stávají lobbisty.

A součástí návrhu je i zavedení "legislativní stopy", která by měla umožnit zjistit, na kterých zákonech, či pozměňovacích návrzích se lobbisté podíleli.

Pokud vláda materiál schválí a bude vypracována konkrétní podoba zákona, je navrhováno, aby norma začala platit od 1. července 2013.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF