facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

ÚSTR je pro většinu Čechů zbytečnou institucí

Tisk PDF

Názor, že ÚSTR plní svoji funkci pak v souhrnu sdílí 25,5% veřejnosti. Názor, že se ÚSTR objektivně a tedy pravdivě zabývá zkoumáním a objasňováním éry obou totalitních režimů v Československu, komunismem a nacismem sdílí v souhrnu pouze 22,4% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.Nedůvěra většinové části veřejnosti vůči ÚSTR je rovněž zřejmá ze zjištění, že 73,3% dotázaných nepovažuje ÚSTR jako zcela nezávislou instituci na vládnoucí politické reprezentaci.

 

Jako důkaz, že je ÚSTR zpolitizovanou a zcela zbytečnou organizací vnímá aktuální dění kolem ÚSTR 29,3% dotázaných. Jako politický boj pak vnímá kauzu ÚSTR 26,3% respondentů a 22,3% vnímá jako důvod dění kolem ÚSTR vymknutí ÚSTR z kontroly ODS. Levicový puč pak stojí za událostmi kolem ÚSTR podle názoru 10,1% dotázaných.

alt


Skutečnost, že část obhájců ÚSTR, kteří jsou tvořeni převážně z pravicových voličů a voličů KDU-ČSL, mohou vnímat činnost tohoto ústavu, jako součást aktuálního boje proti KSČM naznačuje zjištění, že dle názoru 25,7% respondentů mělo být cílem zřízení a činnosti ÚSTR potlačování obliby KSČM u voličů. Tento názor prezentovala i poslankyně nejmenší vládní strany LIDEM Lenka Andrýsová, která je přesvědčená, že pokud by KSČM dnes měla podle společnosti SANEP (průzkum aktuálních volebních preferencí) ve Sněmovně 43 poslanců, tak Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nejspíš nepřináší to, proč byl vůbec zřízen.

Zjištění, že se více jak čtvrtina dotázaných ztotožňuje s názorem poslankyně Andrýsové naznačuje, že dochází k vyostření společenské atmosféry mezi odpůrci komunismu, a to i v jeho stávající podobě demokraticky volené KSČM a částí voličské veřejnosti, která i z důvodu nespokojenosti se stávající vládou premiéra Petra Nečase preferuje levicové strany včetně KSČM.

S názorem, že by měl být ÚSTR zrušen, a aby totalitní režimy zkoumala Akademie věd a archiv spravoval Národní archiv České republiky, pak v souhrnu souhlasí 67,8% dotázaných, což bez ohledu na rozdílné názory ve společnosti v otázce komunismu v každém případě prezentují jednoznačně většinový veřejný zájem na ukončení činnosti ÚSTR.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 2. – 5. května 2013 na vybrané skupině 6.802 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 17.234 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatelse pohybuje v rozmezí +-1,5%.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF