facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Vláda schválila strategii boje s korupcí na další dva roky

Tisk PDF

Ministři schválili novou strategii boje s korupcí na roky 2013 a 2014, která počítá například s novým zákonem o úřednících či zákonem o střetu zájmů. Po středečním jednání vlády to uvedla vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM).

"Přípravu této strategie jsme tentokrát pojali trochu jinak. Její větší část zabírá analýza současné situace korupce v České republice a boje s korupcí. Právě z této rozsáhlé analýzy, na které vláda spolupracovala s Transparency International, vychází deset základních pilířů, deset priorit a deset směrů té nové protikorupční strategie," řekla po jednání Peake.

Analýza totiž poukazuje třeba i na to, že podle výzkumu agentury GfK vnímají od roku 2009 obyvatelé republiky politiku jako nejzkorumpovanější segment, přitom od roku 1998, kdy dotazování začalo, uváděli lidé úřady, v roce 2009 skočily na druhou příčku. A ani třetí a čtvrté místo nedává politice dobré vysvědčení: objevují se tu ministerstva a vláda. Nejméně korupce je podle respondentů v oblasti školství, mezi celníky a v bankách. A podobné výsledky vykazují i další agentury: Sanep, Ipsos Tambor či CVVM.

V nové strategii si kabinet tedy stanovil desítku nových prioritních úkolů: zákon o úřednících, zákon o střetu zájmů a svobodném přístupu k informacím, rozkrývání konečných vlastníků, ochrana oznamovatelů (tzv. whistleblowing), finanční kontrola a audit, vlastnická politika státu, strategie a metodika veřejného nakupování, zákon o státním zastupitelství a protikorupční program.

"Soustředili jsme se více na opatření posilující otevřené vládnutí, než na represi. Považuji za efektivnější, když odstraníme temná zákoutí a tajemství, pod jejichž rouškou se korupce děje, než když se snažíme korupci horko těžko odhalovat prostřednictvím policie," dodala vicepremiérka.

Desítku priorit materiál rozpracovává v devětatřiceti konkrétních opatřeních. Sem patří například jednoznačná definice hranice mezi místy obsazovanými politicky a apolitickými úřednickými místy, na která mají přicházet lidé z výběrových řízení. Tak by chtěla vláda zamezit zpolitizování úřednického aparátu státní správy. Měla by se zpřísnit i pravidla pro přechod z veřejné sféry do soukromé. Má se tak zabránit tomu, že úředník přihraje výhodné státní zakázky firmě, do které se sám následně odebere.

V rámci hospodárnosti by předkladatel také rád zřídil třeba agenturu pro centrální nákupy, jež by pokrývala potřeby celého veřejného sektoru. Státní zástupci by měli posílit ve své nezávislosti i odpovědnosti, a to například změnou v jejich jmenování na dobu určitou nebo systému přidělování příkladů. Stát by si měl také nechat vypracovat podrobné sociologické analýzy a investovat do protikorupčních školení. Ve veřejné správě by měla být všechna výběrová řízení veřejná a transparentní, i když se jedná o vnitřní konkurz. Rovněž by měl začít fungovat centrální registr smluv, který umožní širokou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, trestní zákoník má projít novelizací. Zda se záměr naplňuje, chce vláda co čtvrt roku zkontrolovat.

Kromě přijetí nové protikorupční strategie měla také vláda na programu analýzu možnosti boje s korupcí v soukromé sféře. Tato analýza rozebírá korupci jak uvnitř soukromé sféry, tak na rozhraní veřejného a soukromého sektoru a poukazuje na závažnost korupce právě v soukromém sektoru, kde jí nebývá věnována taková pozornost. "Analýza ukazuje na fakt, že korupce není jen problémem politiky, ale otázkou kultury celé společnosti. Proto i boj s korupcí musí být trvalý, celospolečenský a nadstranický, nikoli hujerský a aktivistický," řekla dále její předkladatelka Peake.

Třetím bodem vztahujícím se k problematice korupce, který ministři na své středeční schůzi diskutovali, byla regulace lobbingu. "Byl připraven návrh zákona o lobbingu, ke kterému se sešla celá řada velmi protichůdných připomínek a rozhodli jsme se cíle původně plánovaného zákona o lobbingu přijmout a dosáhnout jich jiným způsobem," přiblížila místopředsedkyně vlády, která má boj s korupcí na starosti. Konkrétně by se mělo jednat o změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu, změnu živnostenského zákona, přijetí pravidel pro posuzování korupčních rizik v legislativě, otevřením EKLEPu (databáze vládních dokumentů) nebo zavedením e-sbírky a e-legislativy.

Miroslav Kynčl, Kateřina Surmanová

Zdroj: Mediafax

 
Joomla SEO powered by JoomSEF